Кафедра біології та хімії

Адреса кафедри:

Біолого-природничий факультет,
м. Дрогобич, вул. Т. Шеченка, 23.
Е-mail: biochem.ddpu@gmail.com

 

Монастирська Світлана СеменівнаЗавідувач кафедри біології та хімії
Монастирська Світлана Семенівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри

 

 1. Монастирська С.С. доцент, кандидат біологічних наук
 2. Лесик Я.В. професор, доктор ветеринарних наук
 3. Старчевський М.К. професор, доктор хімічних наук
 4. Волошанська С.Я. доцент, кандидат біологічних наук
 5. Коссак Г.М. доцент, кандидат педагогічних наук
 6. Стахів В.І. доцент, кандидат біологічних наук
 7. Шпек М.П. доцент, кандидат біологічних наук
 8. Клепач Г.М. доцент, кандидат біологічних наук
 9. Павлишак Я.Я. доцент, кандидат сільськогосподарських наук
 10. Гойванович Н.К. доцент, кандидат біологічних наук
 11. Ковальчук Г.Я. доцент, кандидат біологічних наук
 12. Кропивницька Л.М. доцент, кандидат технічних наук
 13. Кречківська Г.В. доцент, кандидат біологічних наук
 14. Брюховецька І.В. доцент, кандидат хімічних наук
 15. Прийма А.М. доцент, кандидат технічних наук
 16. Кавецький Т.С. доцент, кандидат фізико-математичних наук
 17. Дрозд І.Ф. доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
 18. Івасівка А.С. доцент, кандидат біологічних наук.
 19. Николаїшин О.В. доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
 20. Волошин С.В. доцент, кандидат педагогічних наук.

Основні напрями наукової діяльності кафедри біології та хімії:

Тематика НДР кафедри: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття».

Державний реєстраційний номер №0121U111027

Керівник: Монастирська С.С, доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук.

Термін виконання: 2021-2025 рр.

У науковій роботі кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках.

На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: «Школа ХХІ століття», «Хімік-дослідник», «Моніторинг об’єктів довкілля»

Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, олімпіади серед учнів шкіл Дрогобицької ОТГ.

Партнери кафедри, міжнародне співробітництво:

Спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем ( НОЦ) входить до організаційної структури біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Детальніше ТУТ

Кафедра біології та хімії залучена до виконання наукових проектів

 

 • Проєкт  «Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території»  за програмою прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2015 рр.).
 • Проєкт «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів»
  • ДР №011U100671
  • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
  • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
  • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
  • Клепач Галина Миколаївна, канд.біол.наук, доцент
  • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент
 • Проєкт «Структурно-морфологічна характеристика кон’югатів нанозимів із полімерами з використанням  атомно-силової мікроскопії»
  • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
  • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
 • Проєкт «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних амперметричних біосенсорів»
  • ДР №0121U109543
  • Терміни виконання НДР: 2021-2022 рр.
  • Науковий керівник: Волошанська Світлана Ярославівна, канд.біол.наук, доцент
  • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
  • Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
  • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент