Самойлик Сергій Віталійович

старший викладач

Самойлик Сергій Віталійович, ст.викладач
Автор 32 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури з даного дослідження.
Наукові праці
1. Самойлик С.В. Оптимізація техніко-тактичної підготовки баскетболістів / Самойлик С.В., Дуднік Р.І. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції / Під заг. ред. Мусієнко О. В. – Львів, ЛДФА, 2011 р. – С. 80 – 82. (0,2 д. а.).
2. Самойлик С.В. Теорія та методика викладання баскетболу: методичні вказівки до практичних занять [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»] / С. В. Самойлик. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 112с. (7 д.а.).
3. Самойлик С.В. Проблемне навчання і організація засвоєння ритму рухових дій / Самойлик С. В., Лемешко О. С., Фартушок Л. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 1 — Випуск 7 (33). – С. 451 – 456. (0,4 д.а.)
4. Самойлик С.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів факультету фізичного виховання / Самойлик С.В., Лемешко О.С., Дуднік Р.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 2 — Випуск 7 (33). – С. 205 – 210. (0,4 д.а.)
5. Самойлик С.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів факультету фізичного виховання. /Самойлик С.В. //IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» м. Переяслав-Хмильницький 30-31 липня 2014. – С.108-110 (0,2 д.а.).
6. Самойлик С.В. Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу // Самойлик Сергій, Дудник Ростислав, Попович Святослав / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 222-225. (0,2 д.а.)