Про факультет

Факультет Здоров’я людини та природничих наук
Рік заснування 1997
Адреса (поштова) 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, пл.Театральна,2.

Контактні телефони 8(03244) 1-01-46;
Декан факультету проф. Лук’янченко Микола Іванович
Заступники декана факультету:

Початкова назва інституту: Факультет фізичного виховання, Інститут фізичної культури і здоров’я
Попередні декани факультету: проф. Лук’янченко Микола Іванович, к. пед. н., доцент Чопик Роман Володимирович

Інститут готує фахівців з таких галузей знань та спеціальностей

Галузь знань / Спеціальність Освітня програма І (бакалаврський) рівень

Денна / Заочна форма

І (бакалаврський) рівень,

скорочений термін

Денна / Заочна форма

ІІ (магістерський) рівень

Денна / Заочна форма

01 Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт + / —

3 роки 10 місяців

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) + / +

3 роки 10 місяців

— / +

1 рік 10 місяців

+ / +

1 рік 4 місяці

1 рік 10 місяців

22 Охорона здоров’я /
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія, ерготерапія + / —

3 роки 10 місяців

+ / —

2 роки 10 місяців

22 Охорона здоров’я /
227 Фізична терапія, ерготерапія
Ерготерапія + / —

3 роки 10 місяців

22 Охорона здоров’я /
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія + / +

1 рік 4 місяці

1 рік 10 місяців

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти — термін навчання — 3 роки 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Форми навчання — денна та заочна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізична культура і спорт
Форма навчання — денна

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія;
Освітня програма: Ерготерапія
Форма навчання — денна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна форма навчання),
термін навчання — 2 роки 10 місяців

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання),
термін навчання — 1 рік 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти — термін навчання — 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання),
1 рік 10 місяців — для випускників інших спеціальностей (денна та заочна форма навчання)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія

Кількість студентів: 272 студенти денної форми навчання та 192 — заочної (станом на 01.10.2020).

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України:

  • Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова,
  • Національним університетом фізичного виховання і спорту України,
  • Львівським державним університетом фізичної культури ім. І.Боберського,
  • Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту,
  • Хмельницьким національним університетом.

а також науковими установами та університетами зарубіжжя:

  • Університетом прикладних наук VIVES (м. Брюгге, Бельгія)
  • Державною вищою школою імені кс. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща),
  • Факультетом фізичного виховання Жешувського університету (м. Жешув, Польща),

Участь у Міжнародних проєктах:

  • Проєкт Erasmus+ KA2 “UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine” — скерований на розвиток потенціалу вищої освіти (Capacity Building in higher education, CBHE) – це проєкти співпраці між закладами вищої освіти з Європи, України та інших країн-партнерів програми Еразмус+ щодо розбудови потенціалу задля впровадження реформ у сфері вищої освіти на основі розвитку Болонського процесу.

В інституті культивуються такі види спорту: футбол, міні-футбол (чоловіки, жінки), легка атлетика, волейбол, баскетбол, атлетична гімнастика, ритмічна гімнастика, акробатика.

E-mail: fakultet-fv-droh@ukr.net