Для абітурієнта

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я
запрошує на навчання на денну та заочну форму

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ У ІНСТИТУТІ:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Форми навчання – денна та заочна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізична культура і спорт
Форма навчання – денна

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія;
Освітня програма: Ерготерапія
Форма навчання – денна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна форма навчання),
термін навчання – 2 роки 10 місяців

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання),
термін навчання – 1 рік 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – термін навчання – 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання),
1 рік 10 місяців – для випускників інших спеціальностей (денна та заочна форма навчання)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Для вступу на спеціальності навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (НМТ або ЗНО).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Для випускників 11 класів — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА терміном 3 роки 10 міс.:

014 Середня освіта (Фізична культура),
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист. 1. Мотиваційний лист.
2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Біологія.

2.3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

017 Фізична культура і спорт,
Освітня програма «Фізична культура і спорт»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист.

2. Творчий конкурс.

1. Мотиваційний лист.

227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист. 1. Мотиваційний лист.
2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або хімія.

2.3. Біологія або фізика.

2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або хімія.

2.3. Біологія або фізика.

227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма «Ерготерапія»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист. 1. Мотиваційний лист.
2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або хімія.

2.3. Біологія або фізика.

2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або хімія.

2.3. Біологія або фізика.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування: медико-профілактична справа, акушерська справа, лікувальна справа) — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА, ДЕННА форма зі скороченим терміном навчання — 2 роки 10 міс.

227 Фізична терапія, ерготерапія,
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист. 1. Мотиваційний лист.
2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика

2.3. Мотиваційний лист

2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або Історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія або біологія.

2.3. Мотиваційний лист

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт) — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА, ЗАОЧНА форма зі скороченим терміном навчання — 1 рік 10 міс.

014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Державна форма здобуття освіти Платна форма здобуття освіти
1. Мотиваційний лист. 1. Мотиваційний лист.
2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика

2. Національний мультипредметний тест (НМТ)

АБО ЗНО (2019-2021 р.р.)

2.1. Українська мова (українська мова і література)

2.2. Математика або Історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія або біологія.

Студенти нашого інституту:

  • отримують надбавку до стипендії у розмірі 10% від мінімальної;
  • мають можливість навчатися на військовій кафедрі.

Детальну інформацію про правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка можна отримати:

    • у інституті фізичної культури і здоров’я за адресою: 82100, м. Дрогобич, пл. Театральна,2.