Для абітурієнта

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я
запрошує на навчання на денну та заочну форму

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ У ІНСТИТУТІ:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти — термін навчання — 3 роки 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Форми навчання — денна та заочна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізична культура і спорт
Форма навчання — денна

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія;
Освітня програма: Ерготерапія
Форма навчання — денна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна форма навчання),
термін навчання — 2 роки 10 місяців

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання),
термін навчання — 1 рік 10 місяців

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти — термін навчання — 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання),
1 рік 10 місяців — для випускників інших спеціальностей (денна та заочна форма навчання)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія

 

 

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Для вступу на спеціальності навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Для випускників 11 класів — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА терміном 3 роки 10 міс.:

Вага атестату про повну загальну освіту — 0,1

014 Середня освіта (Фізична культура),
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

1. Українська мова (вага предмету — 0,3);
2. Біологія (0,3);
3. Історія України або географія або іноземна мова або математика або фізика або хімія (0,3);

017 Фізична культура і спорт,
Освітня програма «Фізична культура і спорт»

1. Українська мова (вага предмету — 0,3);
2. Біологія (0,35);
3. Творчий конкурс (0,25);

227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

1. Українська мова (вага предмету — 0,3);
2. Математика або хімія (0,3);
3. Фізика або біологія (0,3).

Небюджетні конкурсні пропозиції (денна форма здобуття освіти)

227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма «Ерготерапія»

1. Українська мова (вага предмету — 0,3);
2. Математика або хімія (0,3);
3. Фізика або біологія (0,3).

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування: медико-профілактична справа, акушерська справа, стоматологія ортопедична, фармація, лікувальна справа) — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА, ДЕННА форма зі скороченим терміном навчання — 2 роки 10 міс.

227 Фізична терапія, ерготерапія,
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

1. Українська мова (ЗНО);
2. Математика (ЗНО);
3. Фаховий іспит.

Небюджетні конкурсні пропозиції

227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

1. Українська мова (ЗНО);
2. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (ЗНО);
3. Фаховий іспит.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт) — навчання за спеціальністю освітнього ступеня БАКАЛАВРА, ЗАОЧНА форма зі скороченим терміном навчання — 1 рік 10 міс.

014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

1. Українська мова (ЗНО);
2. Історія України (ЗНО);
3. Фаховий іспит.

Небюджетні конкурсні пропозиції

014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

1. Українська мова (ЗНО);
2. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (ЗНО);
3. Фаховий іспит.

Студенти нашого інституту:

  • отримують надбавку до стипендії у розмірі 10% від мінімальної;
  • мають можливість навчатися на військовій кафедрі.

Детальну інформацію про правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка можна отримати:

  • у інституті фізичної культури і здоров’я за адресою: 82100, м. Дрогобич, пл.. Театральна,2.
    Телефон (03 244) 1-01-46;
  • на web-сторінці приймальної комісії університету: http://pk.dspu.edu.ua/2021.html