Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
Біомеханіка
Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
Іноземна мова
Історія української державності
Навчальна ознайомлювальна практика
Основи медичної та соціальної реабілітації
Основи фізичної терапії та ерготерапії
Педагогіка
Психологія
Украінська мова за проф. спрямуванням
Фізіологія людини та рухової активності
Функціональна анатомія

II курс
Курортологія та фізіотерапія
Фізіологія  людини та рухової активності
Біохімічні основи рухової активності
Біохімія
Клінічна практика з ФТ при порушеннях діяльності серцево-судинної системи
Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА (180 кред. ЄКТС)
Масаж
Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи
Основи неврології та нейрохірургії (за проф спрямув.) (180 кред.)
Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням)
Пропедевтика внутрішніх хвороб
Теорія і методика фізичного виховання
Терапевтичні вправи (180 кред)
Філософія
ФТЕ при поруш. ОРА (180 кред)
ФТ при порушеннях діяльності внутр. органів (240 і 180 кред.)

Вибіркові компоненти
Біохімічні основи рухової активності
Біомеханіка
Оздоровчі види гімнастики
Оздоровчі види рухової активності
Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Технології ментального і функціонального фітнесу
Кінезіологія
Метрологiчний контроль
Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
Арт-техніки активізації ресурсів
Основи клінічної психології

Вільний блок
Соціологія
Політологія
Релігієзнавство

III курс
Інформаційно комунікаційні технології
Клінічна практика з ФТЕ при порушеннях НС (180 кред.)
Клінічна практика з ФТЕ при порушеннях ОРА
Лікувально реабіл. масаж (180 кред. ЄКТС)
Масаж
Неврологічні розлади психофіз. розвитку дитини (180 кред. ЄКТС)
Основи неврології та нейрохірургії (за професійним спрямуванням)
Обстеження, методи оцінки та контролю при поруш. діяльності ОРА
Патологічна анатомія та фізіологія
Фізична терапія та ЕТ у педіатрії (180 кред. ЄКТС)
Фізична терапія та ерготерапія при поруш. діяльності нервової системи (180 кред)
ФТЕ при порушеннях діяльності ОРА
Основи наукових досліджень
Терапевтичні вправи
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Вибіркові компоненти
Психологія здорового способу життя
Долікарська допомога при невідкладних станах
Основи раціонального харчування
Метрологічний контроль
Курортологія та фізіотерапія
Методи досліджень у лікарському контролі
Основи дiагностичних дослiджень у фiзичнiй терапiї та ерготерапія
Нейрофізіологія рухової активності

Вільний блок
Політологія
Соціологія
Флора та рослинність України
Основи домедичної допомоги
Сучасні освітні технології
Основи вебдизайну
Основи екології

IV курс
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Лікувально-реабілітаційний масаж
Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
Обстежання, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи
Фізична терапія та ерготерапія у педіатрії
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи
Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності нервової системи
Дієтологія
Курсова робота з фізичної терапії та ерготерапії
Технічні засоби у фізичній реабілітації

Вибіркові компоненти
Курортологія та фізіотерапія
Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Технічні засоби у фізичній реабілітації
Адаптивний спорт
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
Функціональна діагностика

Освітня програма «Ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
Історія української державності
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Вступ у спеціальність
Науково-доказові методи дослідження в практиції ерготерапії
Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
Основи ерготерапії
Педагогіка
Психологія
Психомоторний розвиток
Фізіологія людини та рухової активності
Функціональна анатомія людини
Фізичне виховання
Навчальна ознайомлювальна клінічна практика

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (І курс)
Історія української державності
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Вступ до спеціальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Основи здорового способу життя
Вступ до спеціальності
Теорія і методика фізичного виховання (3 курс)
Теорія і методика фізичного виховання (4 курс)
Гімнастика та методика її викладання
Оздоровча ходьба, біг
Підвищення спортивної майстерності
Легка атлетика та методика її викладання
Плавання та методика його вкладання
Спортивні ігри та методика їх викладання
Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Туризм
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Загальна теорія підготовка спортсменів
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Основи наукових досліджень
Основи шахової гри
Біомеханіка
Історія фізичної культури
Олімпійський та професійний спорт
Філософія
Пед.практика (1-4 кл)
Практика (5-9 кл.)
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Види оздоровчо-рухової активності

Освітня програма «Фізична культура і спорт»
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Вступ до спеціальності
Гімнастика з методикою викладання
Загальна теорія підготовки спортсменів
Легка атлетика з методикою викладання
Плавання з методикою викладання
Рухові та рекреаційні ігри
Спортивні ігри та методика їх викладання
Туризм
Історія української державності
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Педагогіка
Психологія
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Біомеханіка
Біохімія
Гігієна занять фізичними вправами та основи раціонального харчування
Історія фізичної культури і олімпійський спорт
Масаж
Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті
Організація та управління у сфері фізичної культури і спорту
Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті
Психологія спорту
Спортивна медицина
Спортивні споруди та обладнання
Сучасні фітнес технології
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини
Фізична реабілітація

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)
014 Середня освіта (Хімія, Інформатика)
091 Біологія
10 Природничі науки, 101 Екологія
01 Освіта / Педагогіка, 014 Середня освіта (Географія)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія
Спеціалізація: 227.1 «Фізична терапія»

Обсяг ОПП – 90 і 120 кредитів ЄКТС
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Клінічна практика з фізичної терапії
Масаж в педіатрії
Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Фізична терапія при травмі та політравмі
Фізична терапія при хірургічних захворюваннях
Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Філософія науки
Підготовка кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти
Реабілітаційна психологія
Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Ерготерапія в психіатрії
Основи психосоматики
Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
Фізична терапія в онкології
Лікувально реабілітаційний масаж

Обсяг ОПП – 120 кредитів ЄКТС
Міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я
Основи фізичної терапії та ерготерапії
Фізична терапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарпату
Фізіологія людини та рухової активності
Функціональна анатомія

Вільний блок
Основи вебдизайну
Основи домедичної допомоги
Технології маніпулювання свідомістю людини та протидії маніпуляціям
Арт-терапія

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»(на умовах перехресного вступу)

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика викладання
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини та рухової активності
Рухові та рекреаційні ігри
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Організація та методика масової фізичної культури
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
Професійно-прикладна підготовка у профільних класах

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Географія) (120 кредитів ЄКТС)
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (120 кредитів ЄКТС)
014 Середня освіта (Хімія) (120 кредитів ЄКТС)
091 Біологія, освітньо-професійна програма Біологія
10 Природничі науки, 101 Екологія