Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
1.1. Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
1.2. Основи фізичної терапії та ерготерапії
1.3. Пропедевтика внутрішніх хвороб
1.4. Терапевтичні вправи
1.5. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я
1.6. Основи медичної та соціальної реабілітації
1.7. Навчальна ознайомлювальна практика
1.8. Кінезіологія
1.9. Параспорт
1.10. Біологія та основи генетики
1.11. Іноземна мова
1.12. Історія української державності
1.13. Украінська мова (за проф.спрям.)
1.14. Функціональна анатомія людини

II курс
1.8. Загальна гігієна
1.9. Основи фізичної реабілітації
1.10. Основи раціонального харчування
1.11. Долікарська допомога при невідкладних станах
1.12. Масаж
1.13. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
1.14. Медична етика
1.15. Метрологiчний контроль
1.16. Патологічна анатомія
1.17. Психологія
1.18. Украінська мова (за проф.спрям.)
1.19. Фізіологія людини
1.20. Функціональна анатомія
1.21. Правознавство

III курс
1.13. Основи здорового способу життя
1.14. Масаж реабілітаційний
1.15. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.16. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.17. Функціональна діагностика
1.18. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.19. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
1.20. Інформаційні технології
1.21. Історія української культури
1.22. Основи наукових досліджень
1.23. Патологічна фізіологія
1.24. Педагогіка
1.25. Політологія
1.26. Теорія і методика фізичного виховання
1.27.Метрологічний контроль
1.28. Професійна майстерність (за професiйним спрямуванням)

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (І курс)
Історія української державності
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Вступ до спеціальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Основи здорового способу життя
Вступ до спеціальності
Теорія і методика фізичного виховання (3 курс)
Теорія і методика фізичного виховання (4 курс)
Гімнастика та методика її викладання
Оздоровча ходьба, біг
Підвищення спортивної майстерності
Легка атлетика та методика її викладання
Плавання та методика його вкладання
Спортивні ігри та методика їх викладання
Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Туризм
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Загальна теорія підготовка спортсменів
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Основи наукових досліджень
Основи шахової гри
Біомеханіка
Історія фізичної культури
Олімпійський та професійний спорт
Філософія
Педагогічна практика в молодшій школі
Педагогічна практика у загальноосвітній школі
Метрологічний контроль у фізичному вихованні

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
на основі ОКР Молодший спеціаліст
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (120 кредитів ЄКТС) – II курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Функціональна діагностика
1.2. Основи раціонального харчування
1.3. Лікувальна фізична культура
1.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
1.5. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.6. Клінічна практика
1.7. Практика за профілем майбутньої роботи
1.8. Основи педагогіки здоров’я
1.9. Політологія
1.10. Основи наукових досліджень
1.11. Оздоровчий танцювальний фітнес
1.12. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
1.13. Іноземна мова
1.14. Історія української культури
1.15. Кінезіологія
1.16. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
1.17. Масаж реабілітаційний
1.18. Медична етика
1.19. Метрологічний контроль
1.20. Оздоровчі види гімнастики
1.21. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.22. Основи педагогіки здоров’я
1.23. Основи фізичної терапії та ерготерапії
1.24. Параспорт
1.25. Педагогіка
1.26. Соціологія
1.27. Теорія та методика фізичного виховання
1.28. Технічні засоби у фізичній реабілітації
1.29. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.30. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
1.31. Філософія
1.32. Професійна майстерність
1.33. Психологія здорового способу життя

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія» (90 кредитів ЄКТС)

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація : 227.01 «Фізична терапія»
ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Філософія науки
Масаж в педіатрії
Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Фізична терапія при травмі та політравмі
Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
Клінічна практика з фізичної терапії
Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Реабілітаційна психологія
Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Основи клінічної психології
Ерготерапія в психіатрії
Соціальна реабілітація
Фізична терапія в акушерстві та гінекології
Прикладна теорія ерготерапії
Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
Арт-техніки активізації ресурсів
Фізична терапія в онкології
Інклюзивна освіта
Гендерна психологія
Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
Нейрофізіологія рухової активності
Основи психосоматики
Психологія міжособистісного спілкування

Освітня програма «Фізична терапія» (120 кредитів ЄКТС)

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація : 227.01 «Фізична терапія»
ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Філософія науки
Масаж в педіатрії
Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Фізична терапія при травмі та політравмі
Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
Клінічна практика з фізичної терапії
Підготовка кваліфікаційної роботи
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
Основи фізичної терапії та ерготерапії
Фізіологія людини та рухової активності
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарпату
Функціональна анатомія людини
Фізіологія людини та рухової активності
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Лікувально-реабілітаційний масаж
Масаж
Реабілітаційна психологія
Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Основи клінічної психології
Ерготерапія в психіатрії
Соціальна реабілітація
Фізична терапія в акушерстві та гінекології
Прикладна теорія ерготерапії
Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
Арт-техніки активізації ресурсів
Фізична терапія в онкології
Інклюзивна освіта
Гендерна психологія
Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
Нейрофізіологія рухової активності
Основи психосоматики
Психологія міжособистісного спілкування
Адаптивний спорт
Паралімпійський спорт
Нетрадиційні системи оздоровлення
Сучасні оздоровчі системи

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»(на умовах перехресного вступу)

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини та рухової активності
Рухові та рекреаційні ігри
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Організація та методика масової фізичної культури
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури