Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

Завідувач кафедри: професор, доктор педагогічних наук Кондрацька Галина Дмитрівна
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: kaf-zl-droh@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007 р. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації. З 1 вересня 2019 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної терапії, ерготерапії (наказ №286 від 29.08.2019 р.)
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович, д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович, к. мед. н., доц Закаляк Наталія Романівна

Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна зав. кафедрою, д. пед. н., професор
2 Соколов Костянтин Миколайович* доцент, к. мед. н., доцент
3 Проць Роман Омелянович доцент, к. пед. н., доцент
4 Чепелюк Анна Вікторівна доцент, к. пед. н., доцент
5 Логвиненко Олександр Борисович доцент, к. пед. н., доцент
6 Ружило Софія Василівна доцент, д. мед. н.
7 Закаляк Наталія Романівна  к. мед. н., доцент
8 Герасименко Олександр Сергійович доцент., к. фіз. вих. та спорту
9 Слімаковський Олег Васильович к. фіз. вих. та спорту, доцент
10 Федорищак Роман Любомирович доцент, к. пед. н., доцент
11 Кізло Наталія Богданівна доцент, доцент
12 Соломчак Христина Орестівна ст. викладач, к. пед. н.
13 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
14 Максим’як Ярослава Орестівна ст. викладач
15 Малетич Надія Богданівна ст. викладач
16 Кушнір Роман Григорович ст. викладач
17 Максим’як Василь Мирославович ст. викладач
18 Лемешко Олександр Сергійович ст. викладач
19 Масний Олег Олегович викладач
20 Фігура Оксана Андріївна викладач
21 Дужий Дмитро Ігорович викладач
22 Явір Ігор Олегович викладач
23 Борисевич Леся Василівна викладач
24 Кухар Мар’яна Михайлівна викладач

Наказ № 369 від 22.10.2021 р.

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри фізичної терапії, ерготерапії:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: «Новітні технології у сфері фізичної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності для досягнення і підтримання оптимального рівня їх функціонування» (затверджена рішенням Вченої Ради університету № 11 від 23 жовтня 2018 року).
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Флюнт І.С.
Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Профіль кафедри у Google Scholar
 • «Вивчення ефективності застосування новітніх технологій у сфері фізичної реабілітації осіб з функціональними порушеннями і обмеженнями життєдіяльності» – к. мед. н., доц. Н.Р. Закаляк
 • «Розробка новітніх реабілітаційних технологій для нормалізації функціонального стану урологічних пацієнтів в умовах курорту «Трускавець» – д. мед. н., проф. Флюнт І.С.
 • «Вплив курортних факторів Трускавця на метаболічний синдром» – доц., д. мед. н. Ружило С.В.
 • «Ефективність застосування кріотерапії в комплексі реабілітаційних заходів при порушеннях жирового обміну» – к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г.
 • «Організаційні та методичні особливості формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи» – к. пед. н., доц. Грибок Н.М.
 • «Нетрадиційні засоби у комплексному підході оздоровлення осіб з обмеженими можливостями» – к. пед. н., доц. Іваніків Н.М.
 • «Фізична терапія в системі реабілітаційних заходів з покращення якості життя осіб після ампутації нижньої кінцівки» – доц., к.фіз.вих. Герасименко О.С.
 • «Методичні особливості використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій» – ст. викладач Рогаля Ю.Л.
 • «Сучасні аспекти застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення» – викладач Кухар М.М.
 • «Система ерготерапевтичної допомоги в Україні у хворих після перенесеного інсульту» – викладач Фігура О.А.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки – покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фізичної терапії, ерготерапії у 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс

 • Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Основи медичної та соціальної реабілітації
  Навчальна ознайомлювальна практика

II курс

 • Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності внутрішніх органів
 • Основи травматології та ортопедії ( за професійним спрямуванням)
 • Клінічна практика з фізичної терапії та ортопедії при порушенні діяльності серцево-судинної і дихальної систем

III курс

 • Діагностика та моніторинг стану здоров’я
 • Масаж реабілітаційний
 • Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Методи досліджень у лікарському контролі
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

IV курс

 • Лікувальна фізкультура
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Ерготерапія
 • Курортологія та фізіотерапія
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Клінічна практика
 • Дієтологія
 • Фізична реабілітація в педіатрії
 • Практика за профілем майбутньої роботи

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

 • Фізична реабілітація
 • Гігієна фізичних вправ
 • Основи здорового способу життя
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (180 кредитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 • Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
 • Масаж
 • Обстеження, методи оцінки та контролю при порушення діяльності опорно- рухового апарату
 • Основи неврології та нейрохірургії ( за професійним спрямуванням)
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Долікарська допомога при невідкладних станах
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням)
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Навчальна ознайомлювальна практика
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Фізична терапія» (90 кретитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація: 227.01 «Фізична терапія»

 • Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
 • Ерготерапія в психіатрії
 • Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія в геронтології та геріатрії
 • Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Фізіобальнотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
 • Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
 • Масаж у педіатрії
 • Фізична терапія при травмі та політравмі
 • Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
 • Кваліфікаційна робота
 • Клінічна практика з фізичної терапії

Освітня програма «Фізична терапія» (120 кредитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація: 227.01 «Фізична терапія»

 • Фізіобальнотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи
 • Масаж у педіатрії
 • Фізична терапія при травмі та політравмі
 • Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
 • Клінічна практика з фізичної терапії
 • Кваліфікаційна робота
 • Лікувально-реабілітаційний масаж
 • Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
 • Ерготерапія в психіатрії
 • Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)
 • Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА
 • Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Бази проведення виробничих практик
Навчально-методичний доробок викладачів кафедри
 • Грибок Н. М. Вступ у фізичну реабілітацію : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична реабілітація»] / Н.М. Грибок., М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 68 с.
 • Грибок Н.М. Сучасні проблеми геронтології : методичні матеріали до самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Журавчак А.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з лікувальної фізичної культури. — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.- 46 с.
 • Матрошилін О.Г., Шимонко І.Т., Алєксєєв О.І. Загальна патологічна анатомія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 184 с.
 • Іваніків Н.М. Фізичне виховання. Теоретичний курс. Матеріали для самостійної роботи студентів ІІ курс. / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О., Федак О.Г., Кравчук Б.Б., Борисевич Л.В., Зазуляк І.Б., Жукова І.М., Соляник І.М., Муца Л.Г., Хомич О.О. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012.- 156 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І. – Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. (Гриф МОН).
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату: тексти лекцій (ч. 2) [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини” галузь знань – 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”]. Навч. посібник / Наталя Закаляк, Галина Яцуляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 82.
 • Рогаля Ю.Л. Основи медичних знань: підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь.– Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с.
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М. Педіатрія : курс лекцій / Олексій матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 • Грибок Н. Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с.
 • Зорик М.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання»]. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 87 с.
 • Грибок Н.М. Масаж : методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 118 с.
 • Грибок Н.М., Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок, М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с.
 • Закаляк Н.Р. Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 150с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.) .
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 26 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.)
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалав.) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»] / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Флюнт І.С., Закаляк Н.Р. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / І.С. Флюнт, Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 111с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №10 від 22.06.2017 р.).
 • Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина I) / Н.Р. Закаляк, О.С. Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 115 с.
 • Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 64 с.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С. Флюнт, О.Г. Матрошилін, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 76 с.
 • Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів ЗВО] / О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 80 с.
 • Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій / О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан, Ю.Л.Рогаля — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. — 72 с.
 • Грибок Н. М. Масаж: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 128 с.
 • Закаляк Н.Р., Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
 • Іваніків Н. Функціональна діагностика: методичні матеріали до практичних занять / Н. М. Іваніків. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. — 71 с.
Наукова робота студентів
 1. Грибок Н.М., Пріцак І.М. Геріатричні аспекти ерготерапії в реабілітації осіб літнього і похилого віку. The 5 th International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (March 2-3, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2020. С. 326 – 331.
 2. Наталя Іваніків, Аліна Турдай. Методика інтенсивних лікувальних фізичних навантажень при ревматоїдному артриті // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 103-107.
 3. Закаляк Н.Р., Данилів Н.Р. Лікувальна гімнастика при больових синдромах в ділянці спини // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали II регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 97 – 103.
 4. Явір І. Аналіз ефективності використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я в практичному досвіді // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». – Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. – С. 215-216.
 5. Дужий Д.І. Профілактика падіння людей похилого віку, що живуть вдома. Бельгійський досвід. Д.І. Дужий, Н.М. Грибок // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» / [головний редактор М.М. Рожко]. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 206 – 207.
 6. Грибок Н., Гладка О. Іпотерапія в системі фізичної реабілітації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 268. – С. 190 – 192.
 7. Грибок Н., Одєгов В. Фізіотерапевтичні методи в реабілітації хворих з остеохондрозом хребта. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 192 – 194.
 8. Грибок Н., Оловець О. Особливості фізичної реабілітації хворих з невропатією лицевого нерва. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 194 – 196.
 9. Грибок Н., Петрик Є. Механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях органів дихання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 196 – 198.
 10. Марущак Володимир. Мотивація та вдосконалення фізичних якостей у сучасної молоді. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 57 – 60.
 11. Грибок Ніна, Дужий Дмитро. Сучасні підходи в комплексній реабілітації дітей із синдромом ретта. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 12. – С. 156 – 161.
 12. Грибок Ніна, Лук’янченко Еліна. Особливості фізичної реабілітації хворих з церебральним ішемічним інсультом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 161 – 165.
 13. Грибок Ніна, Луців Ганна. Основні напрямки фізичної реабілітації пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 165 – 169.
 14. Грибок Ніна, Луців Мар’яна. Лікування і профілактика сколіотичної хвороби. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 169 – 172.
 15. Грибок Ніна, Явір Ігор. Профілактика падіння для людей похилого віку, що живуть вдома: бельгійський досвід. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 172 – 176.
 16. Караба Роксолана. Особливості застосування масажу у дітей грудного віку. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 185 – 188.
 17. Машненко Анна-Марія. Кінезіотейпування, як інноваційний метод фізичної реабілітації. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 195 – 199.
 18. Меличин Павло. Сколіоз та лікування його за допомогою кінезіотейпування. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 199 – 202.
 19. Новза-Федюк Давид. Сучасні тенденції фізичної реабілітації при кіфозах у дітей. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 207 – 210.
 20. Петляківський Іван. Застосування ерготерапії у відновленні процесів життєдіяльності постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 217 – 221.
 21. Фігура Оксана, Дужий Дмитро. Значення лікувальної фізкультури в комплексній реабілітації пацієнтів з гонартрозом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 120 – 125.
 22. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Реабілітація спортсменів після професійних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 125 – 128.
 23. Фігура Оксана, Строцька Ірина. Ерготерапія як невід’ємний інструмент покращення якості життя людей, які проходять фізичну реабілітацію. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 128 – 131.
 24. Закаляк Наталія, Гутей Анна. Дослідження ефективності ерготерапії в процесі відновлення функцій кисті у постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. – С. 238 – 242.
 25. Закаляк Наталія, Луців Ірина. Обгрунтування проведення фізичної реабілітації для відновлення функцій коліна при нестабільності колінного суглоба. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 242 – 247.
 26. Кузан Марія, Зубкович Степан. Реабілітація дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 247 – 250.
 27. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Психологічне відновлення ісля спортивних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 109 – 113.
 28. Кузан Марія, Зубкович Степан. Травматизм на заняттях фізичної культури та його профілактика. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 40 – 43.
 29. Борова Я.І. Грибок Н.М. Піскотерапія як спосіб корекції в процесі реабілітації дітей / Я.І. Борова. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 222 – 224.
 30. Караба Р.І. Грибок Н.М. Пропріоцептивна нервово-м’зова фасилітація, як сучасний метод лікування рухом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 224 – 225.
 31. Караба Р.І. Грибок Н.М. Місце Бломберг-терапії в реабілітації дітей-інвалідів. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 225 – 226.
 32. Машненко А-М.С., Грибок Н.М. Технологія застосування казкотерапії в реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 226 – 227.
 33. Зубкович С.І, Фігура О.А. Каністерапія як технологія реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 227 – 228.
 34. Петляківський І.А., Фігура О.А. Арт-терапія – лікування мистецтвом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 228 – 230.
 35. Петляківський І.А., Фігура О.А. Іпотерапія – як один із методів анімалотерапії. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 230 – 231.
 36. Цанько А.Є., Фігура О.А. Дельфінотерапія, як метод реабілітації дітей з відхиленнями у стані здоров’я. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 231 – 232.
 37. Грибок Н.М., Буцик О.М. Ерготерапія в Україні. Сучасний стан проблеми. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 6 – 10.
 38. Грибок Н.М., Дужий Д.І. Роль ерготерапії у реабілітації дітей із ДЦП. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 85 – 91.
 39. Рогаля Ю.Л., Карпова М.М. Роль диференційованого підходу до застосування лікувальної фізичної культури у реабілітації учасників АТО. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 131 – 134.
 40. Грибок Ніна, Дужий Дмитро, Меренько Ігор. PNF-терапія, як фективний метод реабілітації. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький Київ. обл.), 2018. – Вип. 10. – С. 314 – 319.
 41. Строцька Ірина. Нервова анорексія – проблема XXI століття. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький Київ. обл.), 2018. – Вип. 10. – С. 349.
 42. Буцик О.М., Грибок Н.М. Метод кінезіотейпування в фізичній реабілітації. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 102 – 106.
 43. Дужий Д.І., Грибок Н.М. Юмейхотерапія у системі відновного лікування. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 123 – 126.
 44. Закаляк Н.Р., Губич О.Т. Зміцнення здоров’я школярів шляхом корекції фізичної підготовленості засобами лікувальної фізичної культури. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 132 – 138.
 45. Іваніків Н. М., Бойко Р.І. Методи реабілітації при ревматоїдному артриті. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 138 – 144.
 46. Іваніків Н. М., Тріщ М.Р. Реабілітація дітей з вегето-судинною дистонією. Методи реабілітації при ревматоїдному артриті. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 144 – 150.
 47. Явір І.О., Грибок Н.М. Метод бломберг- терапії у відновному лікуванні дітей з вадами розумового розвитку та ДЦП. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 213 – 218.
 48. Грибок Н., Данчівський Р. Інфаркт міокарда: сучасний стан проблеми. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 278 – 279.
 49. Грибок Н., Дужий Д. ЛФК – невід’ємний компонент комплексної реабілітації хворих. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 279 – 282.
 50. Грибок Н., Марущак В. Вплив фізичних навантажень на здоров’я людини, проблема гіподинамії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 282 – 283.
 51. Грибок Н., Новза-Федюк Д. Напрямки розвитку в бойовому гопаку та їхній вплив на здоров’я та життя людини. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 283 – 285.
 52. Грибок Н., Токмакова В. І. В. Заблудовський – засновник класичного масажу. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 285 – 287.
 53. Кузан М., Зубкович С. Спеціально-адаптований комплекс лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу при щадно-тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 291 – 293.
 54. Матрошилін О., Токмакова І. Використання гіпербаричної оксигенації в реабілітації хворих після оперативної реваскуляризації міокарда з приводу ішемічної хвороби серця. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 293 – 295.
 55. Матрошилін О., Токмакова І. Фізіобальнеотерапія в реабілітації хворих ішемічною хворобою серця після аортокоронарного шунтування (АКШ). Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 295 – 297.
 56. Грибок Н., Масуд Е. Інсульт головного мозку – сучасний стан проблеми. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 415 –416.
 57. Грибок Н., Новза-Федюк Д. Бойовий гопак як майбутня складова національного спорту України. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 416 – 418.
 58. Грибок Н., Паленичак А. Роль води в житті людини та її вплив на здоров’я. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 418 – 419.
 59. Закаляк Н., Регусевич М. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 419 – 421.
 60. Іваніків Н., Пурій О. Корекція фізичного стану жінок при анемії у період вагітності. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 423 – 425.
 61. Іваніків Н., Талап М. Корекція фізичного стану жінок при ожирінні у період вагітності. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 425 – 427.
 62. Кузів Х. С. Фізична реабілітація хворих з хронічним пієлонефритом у після лікарняному періоді із застосуванням природних лікувальних чинників. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 20.
 63. Грибок Н.М., Буцик О.М. Концепція бобат-терапії як методу фізичної реабілітації дітей з ДЦП. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 49.
 64. Грибок Н.М., Залога І.С. Засоби фізичної реабілітації пацієнтів з переломами кісток гомілки. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 51
 65. Грибок Н.М., Качмар Р.О. Засоби фізичної реабілітації дітей з бронхіальною астмою. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 55.
 66. Закаляк Н.Р., Волошин Х.Б. Аспекти фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних процесах у попереково-крижовому відділі хребта. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 64 – 67.
 67. Закаляк Н.Р., Спринська О.М. Роль лікувальної гімнастики у відновленні рухової функції верхньої кінцівки у хворих з післяінсультними геміпарезами. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 67 – 68.
 68. Грибок Н.М., Рішко М.В. Цукровий діабет: види, причини виникнення, симптоми. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 110.
 69. Грибок Н.М., Іляшевич В.В. Фізіологічні аспекти організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С.141.
 70. Грибок Н., Буцик О. Арт-терапія в системі фізичної реабілітації. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 15 – 17.
 71. Грибок Н., Федак А. Методика аутогенного тренування і психокорекції при реабілітації хворих з розсіяним склерозом. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 17- 19.
 72. Гутей А. Проблема формування здорового способу життя сучасної молоді. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 262 – 263.
 73. Новза-Федюк Д. Тренувальний процес в бойовому гопаку та його вплив на здоров’я людини. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 268 – 269
 74. Іваніків Н., Іщів А. Фізична реабілітація хворих пневмоконіозом // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. –С. 377-378.
 75. Іваніків Н., Костюк С. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. –С. 378- 380.

Примітка. Жирним шрифтом виділено прізвища студентів

Участь студентів інституту фізичної культури і здоров’я у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених
Марія Талап — учасниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Фізичне виховання та спорт»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія»
Студент інституту – учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (Дужий Дмитро – №20)
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація):
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік

Кваліфікаційні роботи