Меню

↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Предметна спеціалізація: 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

1.1. Хор (2 р.)

1.2. Хор (4 р.)

1.3. Хорознавство І (2 р.)

1.4. Хорознавство І (4 р.)

1.5. Хорове аранжування І (2 р.)

1.6. Диригування І (2 р.)

1.7. Диригування І (4 р.)

1.8. Методика музичного виховання

1.9. Постановка голосу (2 р.)

1.10. Постановка голосу (4 р.)

1.11. Інструментальна підготовка (ОМІ) баян/акордеон (2 р.)

1.12 Інструментальна підготовка (ОМІ) баян/акордеон (4 р.)

1.13. Інструментальна підготовка (ОМІ) бандура (2 р.)

1.14. Інструментальна підготовка (ОМІ) бандура (4 р.)

1.15. Інструментальна підготовка (ОМІ) скрипка (2 р.)

1.15. Інструментальна підготовка (ОМІ) скрипка (4 р.)

1.16. Інструментальна підготовка (ОМІ) духові (2 р.)

1.16. Інструментальна підготовка (ОМІ) духові (4 р.)

1.17. Постановка голосу та методика вок. вих. дітей

1.18. Оркестровий клас

1.19. Курс теорії музики

1.20. Народознавство та музичний фолклор України

1.21. Основи матеріальної культури

1.22. Основи музеєзнавства

1.23. Поліфонія

1.24. Українознавство

1.25. Шкільний курс «Мистецтво» та методика його навчання

1.26. Шкільний курс художньої культури і МВ 2 р.н

1.27. Шкільний курс художньої культури і МВ 4 р.н

1.28. Історія зарубіжної музики (скорочений термін)

1.29. Історія зарубіжної музики (І курс)

1.30. Стилістика світової культури

1.31. Інструментальна підготовка (ОМІ) – фортепіано

1.32. Історія літератури

1.33. Історія мистецтв

1.34. Історія мистецтв 2 р.н

1.35. Історія мистецтв 4 р.н

1.36. Історія театру

1.37. Історія української культури