Меню

Інститут музичного мистецтва

Рік заснування – 1962

Адреса (поштова) – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11

Контактні телефони(03-244) 2-15-24, факс (03-244) 3-81-11

e-mail: muzped_ddpu@ukr.net

Директор навчально-наукового інституту музичного мистецтва – заслужений працівник культури України, професор кафедри методики музичного виховання і диригування Дацюк Степан Якович

Дацюк Степан Якович

Заст. директора з навчальної роботи – ст. викладач кафедри музикознавства та фортепіано, магістр педагогічної освіти Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна

Початкова назва інституту – музично-педагогічний факультет, з 2015 р. наказом ректора № 555 (від 29 грудня 2015 р) факультет реорганізовано та перетворено в Інститут музичного мистецтва. Попередні декани – Анатолій Рябчун (з 1962 по 1964 рр.), Василь Якуб’як (з 1964 по 1968 рр.), Левко Коцан (з 1968 по 1976 рр.), Корнель Сятецький (з 1976 по 1987 рр.), Степан Дацюк (з 1987 по 2016рр.).

 

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва готує фахівців з таких спеціальностей:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОР «Молодший  спеціаліст» – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої  освіти  – 4 роки.
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня культура Вчитель музичного мистецтва та художньої культури
2 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва

Заочна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОР «Молодший  спеціаліст» – 2 роки

 

№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Денна і заочна форми навчання

№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація Вступне фахове випробування
1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва. Викладач (вказується профіль навчання) 1.Іноземна мова

2.Методика музичного виховання

Термін навчання в магістратурі  – 1 рік і 4 місяці

У 2016 року в навчально-науковому інституті музичного мистецтва ліцензовано третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (аспірантура) за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», у 2020 році освітня програма акредитована.

Станом на 01.10.2020 року в навчально-науковому інституті музичного мистецтва навчаються 215 здобувачів освіти. Кількість студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 60 (денна форма), 34 (заочна форма); другого (магістерського) рівня вищої освіти – 43 (денна форма), 69 (заочна форма); третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – 9 (денна і вечірня форми).

Перелік кафедр навчально-наукового інституту музичного мистецтва:

  • кафедра методики музичного виховання і диригування
  • кафедра музикознавства та фортепіано
  • кафедра народних музичних інструментів та вокалу

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва підтримує зв’язки з такими університетами та науковими установами  України та зарубіжжя:

Академія педагогічних наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України; Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова; Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Університет імені Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща); Інститут музики Жешувського університету (Республіка Польща); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща); Полонійна Академія в Ченстохові (Республіка Польща) та ін.