Меню

Шафета Валерій Валерійович

Шафета Валерій Валерійович

Шафета Валерій Валерійович  – старший викладач, магістр педагогічної освіти. Автор статей у наукових виданнях, навчального посібника, музичний редактор та упорядник нотних збірок.

Сфера наукових зацікавлень: Пріоритети народно-інструментальне мистецтво України ХХІ століття.

 

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Власов В. Дитячий альбом (цикл п’єс для виборного баяна): Навчально-репертуарний збірник / Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич: Швидкодрук, 2012. – 36 с.
 2. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : Навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 46 с.
 3. Гамар В. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Випуск 3. – 76 с.
 4. Гушоватий П.В., Шафета В.В. о.Данило Роздольський. Панахида / [Упорядники П.Гушоватий, В.Шафета.]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 12 с.
 5. Шафета В. Душний А., Пиц Б., Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 5. – С. 94-103.
 6. Шафета В. Душний А.,. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 60с.
 7. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [Редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета].– Дрогобич : Посвіт, 2014. – Випуск 2. – 124 с.
 8. Соколов К. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста: навчально-методичний посібник / [редактори-упорядники А. Душний,В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 38 с.
 9. Максимов С. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний,В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Випуск 4. – 90 с.
 10. Онуфрієнко А. Альбом баяніста : навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета,С. Карась, О. Карась]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Випуск 3. – 32 с.
 11. Філоненко Л. Анна Школьнікова. Одинадцять етюдів для фортепіано / Ред.-упор. Л.Філоненко і В.Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 64 с.
 12. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – Вип. 2. – 40 с.
 13. Робота над поліфонічними творами в класі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (баян/акордеон): методичні рекомендації (для самостійної роботи) / Редактори-упорядники Є. Марченко, В. Шафета.– Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 64 с.
 14. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В.В.Школьнікова Анна, Філоненко Юрій. Пісні /Упор. Філоненко Л. Кузьо В., Шафета В. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 68.
 15. Головчак М. Педагогічний репертуар баяніста (із серії «Творчість композиторів Львівської баянної школи»): навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. – 80 с.
 16. Максимов С. Популярні твори для камерного оркестру: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. – 72с.
 17. Максимов С. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. Випуск 6. – 116с.
 18. Чумак Ю. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2020. Вип. 7. 56 с.
 19. Чумак Ю. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2020. Вип. 8. 68 с.
 20. Максимова О. П’єси українських композиторів для ансамблю скрипалів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: По́світ, 2020. 48 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Шафета В. «Різдвяне попурі» із репертуару інструментального тріо «Гармонія»: методико-виконавський аналіз / В. Шафета // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 86–88.
 2. Шафета В. Ансамблеве музикування Львівщини на прикладі народного оркестру «Намисто» ЛНУВМтаБ ім. З. Ґжицького / В. Шафета // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / [Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 81-83.
 3. Шафета В. Ансамблевое баянное исполнительство и творчество: источниковедческий аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 4. – Ч. 2. – С. 204-208
 4. Шафета В. Баян та акордеон у складі естрадних і фольклорно-орієнтованих професійних та самодіяльних колективів // Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського: Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості / Автори проекту, ред..-упор.: М.А. Давидов, В.Г. Сумароково. – К.: НМАУ, 2011. – Вип. 96. –С. 272 – 279.
 5. Шафета В. Баянно-акоредонне колективне музикування Львівщини як чинник еволюціонування музично-мистецьких процесів регіону в контексті національних традицій // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 216 – 220.
 6. Шафета В. Досягнення баянних ансамблів Львівщини у конкурсно-фестивальних акціях // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 30 – 32.
 7. Шафета В. Композиторська творчість митців Львівщини та їх внесок у забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних потреб / В. Шафета // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 6. – С. 137-147.
 8. Шафета В., Боженський А. Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект / В. Шафета, А. Боженський // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 143-149.
 9. Шафета В., Душний А. Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та їх проекція на мистецтво ансамблевої гри // Молодь і ринок. – 2011. – № 7 (78). – Липень. – С. 53-58.
 10. Шафета В. В.Душний А. І., Фольклорно-естрадна типологія ансамблевого музикування за участі баяна-акордеона в Україні (остання чверть ХХ століття – сьогодення) // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка : Педагогічні науки. Серія : Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Березень, 2017. – № 2 (307). – Ч. 2. – С. 30-42.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Шафета В.Ансамблевое баянное исполнительство и творчество: источниковедческий аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 4. – Ч. 2. – С. 204-208 .
 2. Шафета В.Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі «Науене – 2014» у Латвії: творча співпраця / В. Шафета // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 9. – С. 211–212.
 3. Шафета В.,Душний А. Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини / Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка , [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 121-130.
 4. Шафета В.,Душний А., Паньків М. Типологія самодіяльно-аматорського колективного музикування за участі баяна-акордеона в Україні (друга половина ХХ століття) // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2017. – Вип. 3. – С. 79-86.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Душный А., Шафэта В.Приоритеты творчества композиторов Львовщины в жанре коллективного народно-инструментального музицирования / А. Душный, В. Шафэта // Мистецької освіта: історія, теорія, технології : зб. наук. праць / [за заг. ред. док. пед. наук., проф. Т. А. Смирнової]. – Х. : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2015. – С. 50–59.

на міжнародних конференціях :

 1. Шафета В. Декілька штрихів про Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю України «Верховина» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 82-84.
 2. Шафета В. Етапи еволюції колективного музикування Львівщини за участю баяна-акордеона як основа розвитку жанру // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 120-123.
 3. Шафета В. Засадничі пріоритети українського ансамблевого музикування за участі баяна-акордеона / В. Шафета // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези І-ї між нар. наук.-практ. конф. молодих вчених (ДДПУ ім. І. Франка, 21-22 листопада 2013) / [Ред.-упор. : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 214-217.
 4. Шафета В. Компонування композиторів Львівщини для однорідних ансамблів з баянно-акордеонним складом // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2013. – С. 349-353.
 5. Шафета В., Душний А. Всеукраїнський тур маестро Володимира Зубицького та його проекція на пропаганду баянно-акордеонного мистецтва // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 209-214.
 6. Шафета В.В. Типологія ансамблевого баянно-акордеонного музикування в Україні // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : збірник матеріалів V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДМУ ім. В. Барвінського, 22.03.12, м. Дрогобич) / Ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.97-103.
 7. Шафета В., Душний А. Особливості формування засад ансамблевої баянної концертної практики на Львівщині // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ІХ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2015, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 49-51.
 8. Шафета В. Декілька штрихів до фестивалю «День українського баяна та акордеона» у Дрогобичі / Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя : збірник матеріалів та тез VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 7 травня 2016 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 32-34.
 1. Шафета В., Душний А. Популяризатори колективного народно-інструментального мистецтва Львівщини нового тисячоліття // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scientiic and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 8, 2017, Drohobych) / [editors-compilers A.Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2017. – С. 56-59.
 2. Шафета В.,Душний А. Деякі аспекти популяризації колективного народно-інструментального мистецтва на Львівщині за участі баяна-акордеона // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects: collection the articles of the IV International Scientifical-practical conference (June 27, 2019) / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Krivoy Rog : Posvit, 2019. С. 64-66.