Меню

Ластовецька Любомира Василівна

Ластовецька Любомира Василівна

Ластовецька Любомира Василівна – доцент.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій.  Автор 41 публікації.

Сфера наукових зацікавлень: хорова творчість українських композиторів: образно-тематичний і жанровий спектр.

Посібники з грифом університету

 1. Ластовецька Л.Жниварські пісні в опрацюванні Миколи Ластовецького для мішаного хору без супроводу: Навчально-методичний посібник / Любомира Ластовецька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 85 с.
 2. Ластовецька Л. Мелодії смутку і надій (цикл п’єс для жіночого хору без супроводу): навчально-методичний посібник / Любомира Ластовецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 78 с.

Посібники з грифом університету

 1. Ластовецька Л.Жниварські пісні в опрацюванні Миколи Ластовецького для мішаного хору без супроводу: Навчально-методичний посібник / Любомира Ластовецька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 85 с.
 2. Ластовецька Л. Мелодії смутку і надій (цикл п’єс для жіночого хору без супроводу): навчально-методичний посібник / Любомира Ластовецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 78 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Ластовецька Л. Жанр обробки народної пісні у хоровій творчості Миколи Ластовецького (на прикладі обробки „Зажурили сі буйнії гори”) / Л. Ластовецька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 9(92).
 2. Ластовецька Л. Обробки лемківських народних пісень у творчому доробку Миколи Колесси / Л. Ластовецька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 3. Ластовецька Л. „Жниварські пісні” для мішаного хору Миколи Ластовецького: спроба аналізу / Л. Ластовецька // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту у 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 4. Ластовецька Л. Хорові твори сучасних композиторів Галичини в педагогічному репертуарі ВНЗ / Л. Ластовецька // Альманах наукового товариства „Афіна” / [за ред.
  В. Г. Виткалова]. – Рівне: РДГУ, 2014. – Вип. 14.
 5. Ластовецька Л. Психологічні передумови концертної діяльності хорового диригента / Л. Ластовецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. − №7 (138).
 6. Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку ХХ століття /
  Л. Ластовецька // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2017. – Травень, № 5 (148).

Публікації  у наукових виданнях

1. Ластовецька Л. Розвиток навичок інтонування у студентів-хормейстерів Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182

 1. Ластовецька Л. Жанр обробки народної пісні у хоровій творчості Миколи Ластовецького (на прикладі обробки „Зажурили сі буйнії гори”) / Л. Ластовецька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 9(92).
 2. Ластовецька Л. Обробки лемківських народних пісень у творчому доробку Миколи Колесси / Л. Ластовецька // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 3. Ластовецька Л. „Жниварські пісні” для мішаного хору Миколи Ластовецького: спроба аналізу / Л. Ластовецька // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту у 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 4. Ластовецька Л. Хорові твори сучасних композиторів Галичини в педагогічному репертуарі ВНЗ / Л. Ластовецька // Альманах наукового товариства „Афіна” / [за ред.
  В. Г. Виткалова]. – Рівне: РДГУ, 2014. – Вип. 14.
 5. Ластовецька Л. Психологічні передумови концертної діяльності хорового диригента / Л. Ластовецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. − №7 (138).
 6. Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку ХХ століття /
  Л. Ластовецька // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2017. – Травень, № 5 (148).

Публікації  у наукових виданнях

 1. Ластовецька Л. Розвиток навичок інтонування у студентів-хормейстерів Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182