Стець Валентина Іванівна

Стець Валентина Іванівна

Стець Валентина Іванівна

кандидат філософських наук, доцент;

Тема дисертації: Елітарність як концепт філософії освіти

У 1986 році стала студенткою Київського державного університету ім. М. Горького (тепер національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), який успішно закінчила і, здобувши фах психолога-дослідника, була скерована на роботу на кафедру психології Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка.

З часу створення соціально-гуманітарного факультету працює на факультеті (кафедрі практичної психології) на посаді старшого викладача.

 Після захисту у 2008 р. кандидатської дисертації за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти на тему: «Елітарність як концепт філософії освіти» – на посаді доцента.

З 2016 р. призначено на посаду завідувача кафедри практичної психології.

Перелік публікацій

Стець В.І. Феномен толерантності в сучасному суспільстві / Валентина Стець // збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії». –  Випуск 28. – 2013. – С. 101-110

Стець В.І. Основи психотерапії : тексти лекцій / Валентина Стець, Марія Попіль. – Дрогобич: Видав-ничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 294 c. (18,3 др. а.) (Гриф МОНУ(Лист №1/11-4251 від 26.03.2014р.)

Стець В.І. ПТСР: причини та особливості психотерапії / Валентина Стець // Матеріали І Міжнарод-ної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» –  19-20 лютого, м. Суми, 2015. – С.221-224

Скотна Н.В. Патопсихологічний словник : [для студентів, аспірантів психологічних спеціальностей, практикуючих психологів та викладачів] / Н.В.Скотна, В.І.Стець. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 348 с.

Стець В.І., Хавула Р.М. Патопсихологія : [навчально-методичний посібник] / В. Стець, Р. Хавула. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 240с.

Стець В.І., Копко І.Є. Психофізіологія : [навчально-методичний посібник] / В. Стець, І. Копко – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 95с.

Стец В. И. Толерантность как интегральное качество личности подросткового возраста / В. Стец. // Карельский научный журнал. – 2015. – С. 20–23. (РИНЦ)

Стець В.І.  Патопсихологічний словник /Скотна Н.В., Стець В.І.// Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2015

Стець В.І. Психосоматика (методичні рекомендації до практичних занять) / Стець В.І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2016

Стець В.І. Дитяча психіатрія (методичні матеріали до практичних занять) /Копко І.Є., Стець В.І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2016

Стець В.І. Основи психотерапії : тексти лекцій / Валентина Стець, Марія Попіль. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– 294 c. (18,3 др. а.)

Стець В.І. Бакалаврські та дипломні роботи (методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення) / Валентина Стець. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014.– 66 c.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016