Логотип  

Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка


2012   —   № 1,   № 2,   № 3    
2013   —   № 4,   № 5№ 6(1)№ 6(2)№ 7 
2014   —   № 8,   № 9   № 10    
2015   —   № 11,   № 12   № 13   № 14  
2016   —   № 15,   № 16


Рік заснування: 2012

ISSN: ISSN 2308-4855 (Print)

ISSN: ISSN 2308-4863 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.

Галузь науки: історичні, філологічні, педагогічні науки, мистецтвознавство

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник і видавець – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
співзасновники Ільницький В.І., Душний А.І., Зимомря І.М.

Головний редактор: Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор

Заступники головного редактора: Ільницький Василь Іванович – кандидат історичних наук, доцент (співредактор); Душний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (співредактор); Зимомря Іван Миколайович – доктор філологічних наук, професор (співредактор).

Редакційна колегія: Бермес І.Л. – д.мист., проф.; Бистрова О.О. – д.філол.н., проф.; Борщевич В.Т. – д.і.н.; Ваґнер Марек – д.габіл. з іст., проф. (Польща); Грибок Н.М. – к.пед.н, доц.; Давидов М.А. – д.мист., проф., акад. МАІ, засл. діяч мист. Укр.; Дмитрів І.І. – к.філол.н., доц. (відп. секретар); Добрянський І.А. – д.пед.н., проф.; Жигайло О.О. – к.психол.н, доц.; Зимомря М.І. – д.філол.н., проф.; Іванишин П.В. – д.філол.н., проф.; Імханіцкий М.Й. – д.мист., проф., засл. діяч мист. РФ (Росія); Квас О.В. – д.пед.н., проф.; Кемінь В.П. – д.пед.н., проф.; Кияновська Л.О. – д.мист., проф., засл. діяч мист. Укр.; Козаренко О.В. – д.мист., проф., засл. діяч мист. Укр.; Козир А.В. – д.пед.н., проф.; Литвин М.Р. – д.і.н., проф.; Медведик Ю.Є. – д.мист., проф.; Москалець В.П. – д.психол.н., проф.; Новаковська Катажина – д.габіл. з філол. (Польща); Оршанський Л.В. – д.пед.н., проф.; Палінчак М.М. – д.політ.н., проф.; Петречко О.М. – д.і.н., проф.; Сабат Г.П. – д.філол.н., проф.; Савчин М.В. – д.психол.н., проф.; Сейко Н.А. – д.пед.н., проф.; Сеник Л.Т. – д.філол.н., проф.; Сергійчук В.І. – д.і.н., проф.; Ситник О.М. – д.і.н., доц.; Сташевська І.О. – д.пед.н., проф., акад. МАНПО; Сташевський А.Я. – д.мист., проф., акад. МАІ, засл. діяч мист. Укр.; Стемпнік Анджей – д.габіл. з іст., проф. (Польща); Тельвак В.В. – д.і.н., проф.; Футала В.П. – д.і.н., проф.; Циховська Е.Д. – д.філол.н., проф.

Технічний редактор: Лешко Р.Я. – кандидат фізико-математичних наук, доцент

Додаткові відомості:

Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна, 82100.

Телефон: (03244) 1-04-74

E-mail: vilnickiy@gmail.com, zimok@ukr.net, dai1979@mail.ru