↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра практичної психології

Кафедра практичної психології

Завідувач кафедри практичної психології: кандидат філософських наук, доцент Стець Валентина Іванівна

 

Поштова адреса: 82100 , Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46

контактний телефон: (03244) 3-83-76,

тел./факс: (03244) 3-83-76

електронна адреса: psuhologea@ukr.net

веб-сайт: http://www.dkpp.com.ua

Рік заснування кафедри практичної психології: кафедра практичної психології створена 2002 р. наказом ректора №226 від 25.08.02 у структурі соціально-гуманітарного факультету.
Попередні завідувачі кафедри: доктор філософських наук, професор Скотна Надія Володимирівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри: на кафедрі практичної психології працює 18 викладачів, з них – 1 професор, 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, доцентів,  3 викладачі.
Напрям наукових досліджень: особливості психолого-педагогічого супроводу осіб постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів

 • Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів осіб з вадами розвитку
 • Вiкова психологiя
 • Вiкова та педагогiчна психологiя
 • Вступ до спецiальностi
 • Дитяча психiатрiя
 • Дiагностика профпридатностi
 • Дiяльнiсть служби телефону довiри
 • Дефектологiя
 • Диференцiйна психологiя
 • Експериментальна психологiя
 • Етнопсихологiя
 • Iсторiя психологiї
 • Загальна психологiя
 • Загальна психологiя з практикумом
 • Магiстерський семiнар
 • Математичнi методи в психологiї
 • Методи спецiальних психолого-педагогiчних досліджень
 • Методика викладання психологiчних дисциплiн
 • Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень в психологiї
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи клiнiчної психологiї
 • Основи психологiчного консультування
 • Основи психотерапiї
 • Особисте кризове консультування
 • Патопсихологiя
 • Патопсихологiчна дiагностика дiтей з вадами розвитку
 • Педагогiчна психологiя
 • Пенiтенцiарна психологiя
 • Психологічна допомога дiтям, що зазанали насильства
 • Психологiя залежної поведiнки
 • Профiлактика гандикапізму
 • Політична психологія
 • Порiвняльна психологiя
 • Практична психологiя
 • Профiлактика гандикапізму
 • Психологія професійної кар`єри
 • Психологія особистості
 • Психологія сімейного виховання
 • Педагогiчна та професiйна психологiя
 • Психологiчнi технологiї роботи з почуттями та поведінковими проблемами
 • Практикум з групової психокорекцiї
 • Психолого-педагогiчна експертиза
 • Психодiагностика
 • Психологiчна допомога в кризових та екстремальних ситуацiях
 • Психологiчна експертиза в рiзних галузях психологiї
 • Психотерапiя осiб з обмеженням життєдiяльностi
 • Психологiя управлiння
 • Психологiя дитяча
 • Психологія праці
 • Психологія конфлікту
 • Психосоматика
 • Психофiзiологiя
 • Психологія життєвих криз та кризове консультування
 • Реабiлiтацiйна психологiя
 • Соцiальна психологiя
 • Спеціальна психологія
 • Сучасні методи психологічного тренінгу
 • Сучаснi напрямки практичної психологiї
 • Сучасні напрямки зарубіжної психології
 • Теорія ймовірності і матстатистика
 • Технологiї манiпулювання свiдомiстю людини та технiки протидiї манiпуляцiї
 • Юридична психологiя
 • ПРАКТИКИ
 • Дiагностико-психокорекекційна практика та педагогiчна з англійської мови
 • Психологiчна практика
 • Науково-дослiдницька практика на кафедрах університету
 • Психолого – педагогiчна практика
Особистий склад кафедри
Стець Валентина Іванівна

Стець Валентина Іванівна

кандидат філософських наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:

valentina_stec@dspu.edu.ua
valentina_stec@ukr.net

Галян Олена Іванівна

Галян Олена Іванівна

доктор педагогічних наук, доцент;

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6070-9669

ResearcherID: E-9369-2016

Контактні засоби зв’язку:

halian_olena@dspu.edu.ua
halyane@ukr.net

Борисенко Зоряна Тарасівна

Борисенко Зоряна Тарасівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
zoriana_borysenko@dspu.edu.ua
adurkalets@ukr.net

Гаврищак Любов Іванівна

Гаврищак Любов Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
ljubadrogobych@dspu.edu.ua
ljubadrogobych@gmail.com

Дуб Віра Григорівна

Дуб Віра Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
vira_dub@dspu.edu.ua
viruneja@ukr.net

Подоляк Наталія Михайлівна

Подоляк Наталія Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:

podolnatalya@dspu.edu.ua
podolnatalya@gmail.com

Попіль Марія Іванівна

Попіль Марія Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
popilmaria@dspu.edu.ua
popilmaria@ukr.net

Ригель Олеся Володимирівна

Ригель Олеся Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
оlesia_ryhel@dspu.edu.ua
olesyarygel@ukr.net

Каут Наталія Миколаївна

Каут Наталія Миколаївна

старший викладач;

Контактні засоби зв’язку:
kautnatalya@dspu.edu.ua
kautnatalya@gmail.com

Скотна Надія Володимирівна

Скотна Надія Володимирівна

доктор філософських наук, професор;

Контактні засоби зв’язку:
skotna@ukr.net

Галян Ігор Михайлович

Галян Ігор Михайлович

доктор психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
halian_ihor@dspu.edu.ua
Halyan@ukr.net

Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
voloshyn@dspu.edu.ua

Гриник Ірина Ярославівна

Гриник Ірина Ярославівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
irуnahrynyk@dspu.edu.ua

Посацький Олександр Васильович

Посацький Олександр Васильович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
оlexandr_posackii@dspu.edu.ua
boroda-63@ukr.net

Спринська Зоряна Валентинівна

Спринська Зоряна Валентинівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
zoriana_sprynska@dspu.edu.ua
zoriaspr@gmail.com

Хавула Роман Михайлович

Хавула Роман Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
romankhavula@dspu.edu.ua
romankhavula@gmail.com

Бандура Галина Романівна

Бандура Галина Романівна

викладач;

Контактні засоби зв’язку:
bandura_g@ukr.net

Шатинська Олена Петрівна

Шатинська Олена Петрівна

викладач;

Контактні засоби зв’язку:
shatynskaa@gmail.com

У серпні 2002 р. на соціально-гуманітарному факультеті розпочала діяльність кафедра практичної психології згідно з наказом ректора (№ 226 від 25.08.02). До  складу кафедри увійшли 9 викладачів, з них 8 – кандидатів психологічних наук, що переведені з кафедри психології. Завідувачем кафедри з першого дня її заснування була Скотна Н.В. Сьогодні кафедра нараховує у своєму складі 1 доктор наук, 18 кандидатів наук і 6 викладачів. Кафедра стала випусковою для фахівців напряму підготовки “Практична психологія”.

Наукова діяльність кафедри сконцентрована на таких проблемах: удосконалення навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, закономірностей становлення професійної та особистісної ідентичності, дослідженні соціально-перцептивних основ професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.

При кафедрі діє лабораторія інтегративних соціально-психологічних досліджень, ункціональних межах якої була створена студентська дослідницька формація імені Антона Княжинського. Викладачі і студенти здійснюють науково-дослідницький моніторинг актуальної соціально-психологічної проблематики регіону (політичні симпатії електорату виборів, етнопсихологічні студії, психологія бойківського субетносу тощо). Лабораторія «мала грант Українського допомогового комітету м. Чикаго, США.

На кафедрі започатковано діяльність навчально-методичного центру “Психея”, який у формі постійно діючого семінару надає консультаційну, психодіагностичну, методичну та іншу кваліфіковану фахову допомогу практикуючим психологам, соціальним педагогам, вчителям, вихователям різнотипних освітніх закладів регіону.

Члени кафедри забезпечують діяльність Психологічної служби університету.

Основні наукові напрями:

 1. Проблема самовизначення особистості в цивілізованому вимірі.
 2. Проблема формування потенційно елітарної особистості в системі вищої освіти України в сучасному цивілізованому контексті; ціннісний зміст елітарності та механізми досягнення відповідної ідентичності.
 3. Персональна ідентичність: причини виникнення та шляхи подолання кризи ідентичності.
 4. Релігійність як спосіб досягнення екзистенційної ідентичності.
 5. Особливості формування професійної ідентичності.

Науково-педагогічними працівниками активно ведеться пошук нових форм практичної підготовки майбутніх фахівців. З цією метою підписано угоди з:

 1. Самбірською та Трускавецькою психолого-медико-педагогічною консультацією;
 2. Дрогобицькою виправною колонією № 40 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області;
 3. Бориславською спецшколою-інтернатом для дітей з ДЦП та рядом шкіл регіону.

Так, під час спільних нарад з практичними психологами шкіл та інших навчально-виховних закладів регіону обговорюються актуальні питання організації та функціонування психологічної служби, форми і методи психокорекцїйної та психопрофілактичної. Надається консультативна допомога вчителям, методистам, викладачам навчальних закладів І – II рівнів акредитації.

Спільно з управлінням освіти Самбірської міської ради проведено науково-теоретичний семінар “Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів в навчально-виховного процесу”. Загалом підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 1989 році (як другої спеціальності). У 1998 році при педагогічному факультеті був здійснений набір студентів на основну спеціальність “Психологія. Спеціалізація: практична психологія”. У зв’язку з введенням до Переліку спеціальностей (1997 р.) напряму “Практична психологія” ДДПУ перейшов на підготовку фахівців за двома спеціальностями: психологія та практична психологія. З 1999 року і до тепер підготовка фахівців у галузі практичної психології здійснюється на соціально-гуманітарному факультеті ДДПУ (наказ Міністра освіти України №429 від 4.12.1998 р. та наказ ректора університету №133 від 13.05.1999 року про створення соціально-гуманітарного факультету).

У 2012 році кафедра практичної психології переїхала в головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету що розміщується в місті Дрогобич.

Оновлено: 16 Липень, 2020