↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра психології

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Мирослав Васильович Савчин

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24

Контактний телефон: (03244) 2-31-48

Рік заснування кафедри – 21 грудня 1965

Професорсько-викладацький склад кафедри – 10 ставок: 10 викладачів (1 – професор, доктор психологічних наук, 8 – кандидатів психологічних наук, 1 – старший викладач); 1 лаборант.

Напрям наукових досліджень:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Наукова школа професора Савчина М.В.: Духовність, моральність та відповідальність особистості

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:
– загальна психологія;
– соціальна психологія;
– вікова психологія;
– педагогічна психологія;
– психологія управління;
– конфліктологія;
– інженерна психологія;
– педагогічна психологія вищої школи.

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання освітніх технологій»

Особистий склад кафедри
  

Савчин 1

Життєве кредо – у трьох словах: Відповідальність. Моральність. Духовність.

Савчин Мирослав Васильович,
професор, доктор психологічних наук
Контактні засоби зв’язку:
msavchun@dspu.edu.ua 
msavchun@gmail.com 
Мащак Світлана Остапівна

 

МАЩАК Світлана Остапівна
доцент, кандидат психологічних наукКонтактні засоби зв’язку:
NikoleOm@dspu.edu.ua
Мащак Світлана Остапівна

 

Ожубко Галина Володимирівна
доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук
Контактні засоби зв’язку:
Василенко

 

ВАСИЛЕНКО Леся Павлівна
доцент, кандидат психологічних наукКонтактні засоби зв’язку:
lesia.vasylenko@dspu.edu.ua

Білозерська

 

БІЛОЗЕРСЬКА Світлана Іванівна
доцент, кандидат психологічних наукКонтактні засоби зв’язку:
Lana_sun@dspu.edu.ua

Lana_sun@meta.ua
Заміщак Марія Ігорівна

Мрії збуваються, якщо докласти максимум зусиль

ЗАМІЩАК Марія Ігорівна
кандидат психологічних наук
Контактні засоби зв’язку:
dpszammeri@dspu.edu.ua
Dpszammeri@gmail.com
Зимянський Андрій Романович

 

ЗИМЯНСЬКИЙ Андрій Романович
кандидат психологічних наук
Контактні засоби зв’язку:
A_Zymianskyi@dspu.edu.ua
Zimyan79@ukr.net
Заболоцька Світлана Ігорівна

Життя – це мить, зумій його прожити

ЗАБОЛОЦЬКА Світлана Ігорівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри
Контактні засоби зв’язку:
zabolotska82@dspu.edu.ua
svitlana.zabolotska@gmail.com
ПУРІЙ Роман
лаборант кафедриКонтактні засоби зв’язку:
drpsychology01@gmail.com

 

 

index_sgf_psuholog-incl_clip_image039Історія кафедри. Кафедра психології як окремий науково-методичний підрозділ була організована 21 грудня 1965 року. Першим її завідувачем стала кандидат психологічних наук, доцент С. Кондратьєва. Вона перебувала на цій посаді до червня 1977 року. З 1977 до 1987 р. завідували кафедрою, або виконували ці обов’язки кандидати психологічних наук, доцент В. Роздобудько, М. Попов, М. Шкуленда. З 1988 року кафедрою завідує доктор психологічних наук М. Савчин.
Під керівництвом С. Кондратьєвої кафедра стала одним з наукових центрів в Україні з вивчення проблеми соціальної перцепції. Передумовою цього була наявність зв’язків з Інститутом психології АПН СРСР, кафедрами психології Ленінградського університету. Як результат тривалої роботи з вивчення цієї проблеми підготовлені та захищені низка кандидатських дисертації (В. Роздобудько, М. Попов, Л. Базілевська, Н. Скотна) та докторська дисертація  С. Кондратьєвої, а у 1993 році на кафедрі була підготовлена колективна монографія «Педагогіка спілкування: науково-практичні проблеми» (автори: В. Роздобудько, М. Савчин, Н. Скотна).
Із становленням наукового потенціалу кафедри інтереси викладачів значно розширювалися. По-перше, й далі продовжувалися дослідження проблеми соціальної перцепції у плані з’ясування генези і механізмів міжособистісного розуміння та аналізу соціально-перцептивних здібностей оcобистоcті (В. Роздобудько, М. Шкуленда, Н. Скотна, Л. Базілевська, М. Попов, М. Савчин). По-друге, зараз на теоретичному і експериментальному рівнях вивчається проблема психо­логії особистості та психологія виховання (М. Савчин, Л. Василенко, І. Павлюк, О. Галян). По-третє, значний дослідницький інтерес викликає проблема педагогічної взаємодії, що є актуальною для педагогічного університету  (М. Савчин, В. Роздобудько, Н. Скотна, В. Карпенко, Л. Гаврищак, М. Ярошко, І. Галян, О. Галян, М. Гретченко). По-четверте, викладачі кафедри зай­мають­ся проблемами підготовки практичних психологів (М. Савчин, Н. Скотна, В. Роздобудько, Н. Карпенко, Т. Гретченко). І нарешті, по-п’яте, на кафедрі вивчається історична проблематика, зокрема вивчення психологічних поглядів І.Франка (Н. Подоляк) та проблеми вікової психології (Д. Гошовська, Я. Гошовський).
Кафедра неодноразово призначалася провідною організацією при захисті кандидатських дисертацій. За останні роки викладачами підготовлено значну кількість публікацій, зокрема, вже згадувана вище колективна монографія, монографічна робота М. Савчина «Психологія хворого» (у співавторстві), «Психологія відповідальної поведінки» (М. Савчин). Авторами розділів монографій є доценти М. Попов, В. Роздобудько, Н. Скотна.
З 1973 до 1999 р. шістнадцять викладачів захистили кандидатські дисертації. Останніми роками захистили дисертації Д. Гошовська, Л. Татомир, О. Галян, С. Білозерська, Г. Лялюк. У 1997 р. докторську дисертацію захистив завідувач кафедри М. Савчин.
П’ять років при кафедрі психології інституту успішно функціонувала лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень, де було завершено вивчення таких проблем:
– відбір абітурієнтів педагогічного ВНЗ за особистісними якостями (зокрема було доведено не­до­­ско­­на­лість відбору лише за знаннями з відповідного фахового предмету, що негативно впли­ває на професійну підготовку вчителя, зокрема, практичну);

 • динаміка та чинники професійної підготовки майбутнього вчителя у процесі навчання;
 • адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ;
 • адаптація молодого вчителя-випускника до реальних умов професійної діяльності.

Навчальна діяльність. Силами викладачів кафедри розв’язується проблема психологічної підготовки вчителя, побудови навчального плану та ін. Постійно працюють теоретичний і методичний семінари, щорічно проводяться наукові конференції викладачів та студентів. Студенти постійно виконують дипломні роботи.
На кафедрі підготовлено ряд підручників та навчальних посібників: “Педагогічна соціальна психологія” (М. Савчин, 1998), “Педагогічна психологія” (М. Савчин, 1998, 2007), “Загальна психологія Ч. 1” (М. Савчин, 1998, 2009), “Загальна психологія Ч. 2.” (М. Савчин, 1998, 2009), “Вікова психологія” (М. Савчин, Л. Василенко, 2001), “Соціальна психологія” (М. Савчин, 2000), “Основи психофізіології вищої нервової діяльності” (І. Галян, 1999), “Форми навчально-виховної і наукової роботи у вищій школі” (Н. Скотна, 2000), “Психологія спорту” (Я. Гошовський, Д. Гошовська, 2000), “Психологічні основи навчальних технологій” (Т. Гретченко, 2000), семінарій з курсу “Загальна психологія” (Н. Скотна, Я. Гошовський, Д. Гошовська). “Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог” (М. Савчин, З. Гаврик, 2007), “Експериментальна психологія” (О. Галян, І. Галян, 2008); “Конфліктологія. Тексти лекцій.” (М. Савчин, А. Зимянський, 2008); “Психологія сім’ї” (Д. Гошовська, 2008); “Психодіагностика” (І. Галян, 2009).
З 1990 року кафедра займалася підготовкою практичних психологів для закладів системи освіти. Перший випуск було здійснено в 1995 році. Цьому передувала велика підготовча робота, пов’язана із розробкою концепцій підготовки практичних психологів у системі педагогічного ВНЗ, навчальних планів, навчальних курсів та їх програм, методичних матеріалів. Результати цієї роботи знайшли відбиття у публікаціях викладачів. Так, набір студентів на спеціальність «Практична психологія» (як друга) на педагогічному факультеті здійснювався тільки чотири (1990, 1991, 1992, 1993) на факультеті менеджменту і маркетингу два (1993, 1994), на історичному факультеті – чотири роки (1993, 1994, 1995, 1996) і вже припинений. І зовсім складна ситуація склалася на філологічному факультеті, де був здійснений лише один набір у 1991 році. Це зумовлювало  необхідність адаптації підготовлених курсів спеціальних психологічних дисциплін до все нових факультетів.
Зараз на кафедрі під керівництвом доктора психологічних наук завершується підготовка проекту «кафедра психології», що включає:

 • концепцію діяльності кафедри психології педагогічного університету;
 • програми курсів;
 • посібники, підручники з основних курсів;
 • методичні рекомендації;
 • плани семінарських, практичних і лабораторних занять та необхідні матеріали для їх проведення;
 • кабінети психології тощо.

Викладачі кафедри виступають на нарадах керівників навчальних закладів і практичних працівників. Кафедра має договори про співробітництво з відділами освіти та окремими установами. При кафедрі існує консультпункт, і вона є одним з центрів психологічної служби університету (консультпункт, видання психологічного вісника).
Наукова діяльність. З 2004 до 2009 року кафедра працювала над темою «Психологічні умови розвитку моральної свідомості та самосвідомості особистості на етапі дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку».
З 2010 року кафедра працює над темою «Психологічні умови особистісно-професійного становлення і розвитку майбутнього педагога».
Зараз наукова робота кафедри включає:

 • планові наукові дослідження зі звітністю у таких формах: дисертація, монографія, підручник, навчальний посібник, словник, довідник, наукова стаття, тези доповіді на конференціях, семінарах тощо
 • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, проектів, тематичних планів тощо;
 • перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників тощо;
 • керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, роботи на конкурс тощо.

Викладачами кафедри підготовлено ряд монографій: «Педагогічне спілкування» (В. Роздобудько, М. Савчин, Н. Скотна, 1993); «Психологія хворого» (М. Савчин, А. Гела, 1994) “Психологія відповідальної поведінки” (М. Савчин, 1996, 2009); «Особистісні та професійні чинники становлення  і розвитку індивідуального педагогічного стилю» (О. Галян, І. Галян, 2000); «Духовний потенціал людини» (М. Савчин, 2001, 2010); «Психологія морального виховання» (С.І. Білозерська, 2010).
Під керівництвом професора М. Савчина діє наукова школа. Проблема школи: «Психологія розвитку особистості». У межах зазначеної теми захищено п’ять дисертацій, з них одна – докторська, випущено 3 монографії, 8 посібників,  81 статтю, оголошено 31 доповідь. Всього публікацій – 146.
Конференції, проведені кафедрою. На базі кафедри спільно з відділом психології виховання Інституту психології АПН України та Львівським національним університетом імені Івана Франка було проведено ряд науково-практичних конференцій: «Проблеми всебічного розвитку особистостей в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» (1988), «Психолого-педагогічні аспекти гуманізації навчально-виховного процесу в школі» (1990), «Психолого-педагогічні проблеми гуманізації педагогічної взаємодії» (1993), «Система цінностей як регулятор педагогічної взаємодії» (1994), «Ціннісні орієнтації у громадянському становленні особистості» (1998). Матеріали проведених конферен­цій були опубліковані у збірниках.
Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.
Уже від початку існування кафедра стала одним із наукових центрів в Україні, що займався  новою на той час для вітчизняної психологічної науки проблемою соціальної перцепції, було встановлено зв’язки з Інститутом психології АПН України, Інститутом загальної, вікової та педагогічної психології АПН СРСР, кафедрами психології Ленінградського, Московського, Київського, Львівського університетів, педагогічних інститутів (Чернівці, Луцьк, Кострома, Краснодар, Курськ), Прикарпатським національним університетом.
Міжнародна співпраця.
Викладачі систематично беруть участь у міжнародних конференціях, які проводять в Україні.

Оновлено: 19 Травень, 2021