«

»

Кві 25

Гриник Ігор Миронович

Гриник І

Народився 6 лютого 1977 р. у с. Городовичі Старосамбірського району Львівської області. У 1999 р. з відзнакою закінчив факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, у 2003 р. – факультет міжнародного права та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, а в 2011 – правничий факультет цього ж університету за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист». У 2016 р. здобув кваліфікацію соціального педагога у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. У 1999 – 2001 рр. працював викладачем іноземних мов Самбірського педагогічного училища та Самбірського технікуму економіки та інформатики. З вересня 1999 р. – старший лаборант, викладач, згодом старший викладач та доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

         З 2011 р. працював на посаді заступника декана соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а з лютого 2016 р. – декан цього ж факультету.

         У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині» (науковий керівник – професор Т. О. Логвиненко).

         Ігор Миронович активно здійснює розвиток міжнародної співпраці на факультеті, є учасником різноманітних міжнародних програм обміну та навчання. Серед них – літні програми Університету м. Умео (Швеція) “Social Science as a Strategy for Cultural Awareness in Education” (2004) та “Human Rights in Education” (2006), у 2006-2010 рр – керівник груп студентського обміну між соціально-гуманітарним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та  факультетом прикладних наук Ерфуртського університету (Німеччина), у 2013 р. – лектор в Університетському коледжі КАТО (м. Кортрейк, Бельгія). У 2016 р. – учасник  «Програми розвитку лідерського потенціалу у сфері вищої освіти» (Інститут вищої освіти НАНУ, Британська рада). Бере активну участь у програмах академічної мобільності Еразмус+. У 2014-2019 рр. – лектор в Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) та Жешівському університеті (Польща).

         Викладає блок навчальних дисциплін соціально-правового циклу на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи: «Основи соціально-правового захисту особистості», «Соціальний супровід сім‘ї», «Соціально-правовий захист сім‘ї», «Правові засади соціальної роботи».

         Автор більше 40 наукових праць та навчально-методичних посібників.

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з сім‘ями, соціально-правовий захист дітей та молоді, професійна підготовка соціальних педагогів.

 

Найважливіші праці

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Гриник І.М.Формування системи професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині на початку ХХ століття / І.Гриник // Молодь і ринок. – 2014. – № 3 (110). – С. 167 – 171.
 2. Гриник І.М., Зубрицький І.Я.Діяльність Івана Филипчака на посаді вчителя народних шкіл / І.Гриник // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 2 (141). – С. 45 – 47.
 3. Гриник І.М., Смеречак Л.І.Організаційно-педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів / І.Гриник // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – С.32 – 38.
 4. Гриник І.М.Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині / І.Гриник // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.. кол. Н.Скотна (головний редактор), М.Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – В.25. Ч.2. Педагогіка. – С. 66-74.
 5. Гриник І.М.Професійно-правова підготовка соціальних педагогів як передумова їх ефективної роботи із захисту прав особистості / І.Гриник // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – № 34. – С. 65-67.
 6. Гриник І.М.Врахування німецького досвіду професійної підготовки соціальних педагогів до правового захисту дитинства у вітчизняних умовах / І.Гриник // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2015. – № 36. – С. 46-48.
 7. І.Гриник, А.Ревть. Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей / І.Гриник, А.Ревть // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 1 (168). – 2019. – С.33-36.

Монографії

 1. Гриник І.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині / І. Гриник . Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 168 с. (монографія)

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Грынык И. М.Становление и развитие университетского социально-педагогического образования в Германии в начале ХХ века / Игорь Грынык // В мире научных открытий. – 2013. – 7.2 (43). – С. 250 – 265.
 2. Гриник І. М.Правова освіта у системі професійної підготовки соціальних працівників у Німеччині на початку ХХ століття / Ігор Гриник // Zbiór raportów naukowych “Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych” (29.07.2013 – 31.07.2013). – Lublin, “Diamond trading tour”, 2013. – Część 1. – S. 110 – 113.
 3. Гриник І.М., Логвиненко Т.О.До проблеми становлення сучасної системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині / І.Гриник // Zbior raportow naukowych. „Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka„. (29.06.2014 – 30.06.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – С. 69-73.
 4. Ihor Hrynyk. The Problem of Professional and Legal Training of Social Pedagogues / Ihor Hrynyk // Annales: Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia. Vol.XXIX,2, 2016 – 147s. – S67-72.

Навчально-методичні посібники

 1. Гриник І. Виробнича практика з соціальної роботи : методичні рекомендації [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»] / Д.Д. Цекот, І.Гриник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 28 с.
 2. Гриник І.Основи соціально-педагогічних досліджень : методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»] / Д.Д. Цекот, І.Гриник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 3. Гриник І. М. Основи соціально-правового захисту дитинства та материнства / І. Гриник І.М. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 54 с.
 4. Гриник І. М. Основи соціально-правового захисту особистості / І. Гриник І.М. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 52 с.
 5. Гриник І. М. Соціально-правовий захист сім‘ї / І. Гриник І.М. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 40 с.
 6. Гриник І.М., Зубрицький І.Я. Соціальна політика: методичні рекомендації до семінарських занять / Ігор Гриник, Ігор Зубрицький. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 96 с.