«

»

Кві 25

Гриник Ігор Миронович

Гриник ІКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

е-mail:ihorhrynyk@ukr.net

Профілі:

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5619-4578

Researcher ID: ABE-2482-2022

Дата народження:

06лютого 1977 р

 

 

 

Тема дисертації:

«Підготовка майбутніх соціальних педагогівдо правового захисту дітей у Німеччині» (2014 р.)

 

Навчальні дисципліни:

 1. Основи соціально-правового захисту особистості
 2. Соціально-правовий захист сім’ї
 3. Основи соціально-правового захисту дитинства і материнства
 4. Соціальна робота та соціальний захист зарубежем

 

Професійна активність:

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема тих, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection.

Член організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (2018-2020). Заступник Голови організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота (2021-2023).

Активний учасник міжнародних освітніх проектів, зокрема літніх програм Університету м. Умео (Швеція) “SocialScienceas a StrategyforCulturalAwarenessinEducation” (2004) та “HumanRightsinEducation” (2006), у 2006-2010 рр – керівник груп студентського обміну між соціально-гуманітарним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та факультетом прикладних наук Ерфуртського університету (Німеччина).

У 2017-2019 рр. учасник і координатор Міжнародного бельгійсько-українського проекту «Соціальна інклюзія – виклики сьогодення», у 2016 р. – учасник «Програми розвитку лідерського потенціалу у сфері вищої освіти» (Інститут вищої освіти НАНУ, Британська рада).

Бере участь у програмах академічної мобільності, серед них Еразмус+ : 2014-2022 рр. – лектор в Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) та Жешівському університеті (Республіка Польща).

 

Стажування:

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (довідка № 59 від 25.02.2020)

Тема:«Професійна підготовка соціальних педагогів/працівників»

 

Сфера наукових інтересів: 

Професійна підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід;

Соціально-правовий захист населення;

Соціально-педагогічна робота з сім’ями.

Основні публікації:

 

 1. Kryshtanovych, S., Horoshko, V., Pasko, O., Prudka, L., &Grynyk, I. (2021). Distance Work with the Preparation of Future Managers of Physical Culture in the Conditions of a Post-Pandemic Society. PostmodernOpenings, 12(4), 305-315 (фахове видання категорії А, Web of Science).
 2. Зарубіжний досвід протидії жорстокому поводженню з дітьми.ActaPaedagogiсaVolynienses. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. № 1. Том 1. 244 с. DOI:https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1 (фахове видання категорії Б)
 3. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження. Theoretical and scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph / Kazachiner O., Boychuk Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston :PrimediaeLaunch, 2022. 476 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.1 (розділ колективної монографії)
 4. Гриник І.,Ревть А. Психолого-педагогічні засади роботи з обдарованою студентською молоддю. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2021. №3(189). С. 102-106. DOI:https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.234150(фаховевиданнякатегорії Б)
 5. Гриник І.М.,Гук О.В. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків як актуальна соціально-педагогічна проблема. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», 2021. №2(188). С. 81 – 86. DOI:https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/188.2021(фахове видання категорії Б)
 6. Соціальна реабілітація, що здійснюється Центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Науковий журнал «Молодий вчений», 2020. №8(84). С. 165 – 168. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-33
 7. Психолого-педагогічні заходи щодо корекції невротичних розладів старшокласників. Науковий журнал «Молодий вчений», 2020. №5(81). С. 407 – 409. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-83
 8. Фізична культура та спорт як форми соціальної роботи з «дітьми вулиці». Науковий журнал «Молодий вчений», 2020. №6(82). С. 352 – 354. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-6-82-70
 9. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми.Topical issues of the development of modern science.Abstractsofthe 10thInternationalscientificandpracticalconference (June 4-6, 2020) PublishingHouse “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. Р.649-654. URL: https:// sci-conf.com.ua
 10. І.Гриник, А.Ревть.Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал, 2019. № 1 (168). С.33-36.DOI:https://doi.org/10.24919/2617-0825.1(168).2019 (фахове видання категорії Б)