Меню

Ровшан Ібрагімхаліла огли Халілов

Ровшан Ібрагімхаліла огли Халілов

За великий внесок у розвиток співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка (Україна) та Бакинським державним університетом (Азербайджан), а також за визначні наукові здобутки Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 29 серпня 2019 р. присвоєно звання Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) професору Ровшану Ібрагімхаліл у огли Халілову.

Ровшан Халілов народився 14 березня 1952 р. У 1969 р. вступив до Азербайджанського державного університету (нині – Бакинський державний університет), за успіхи в навчанні у 1972 р. був переведений до Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. У 1976 р. завершив навчання за спеціальністю «біофізика». Відтак навчався в аспірантурі МДУ ім. М.В. Ломоносова, захистивши у 1979 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 03.00.02 – біофізика).

Науково-педагогічну діяльність розпочав 1979 р. на посаді асистента в Азербайджанському державному університеті (м. Баку). З 1984 до 1992 рр. – доцент цього ж вишу. У 1885 р. здобув вчене звання доцента. Активно працював на темою докторською дисертації “Механізми дії ультрафіолетового випромінювання на мембрани клітин вищих рослин”, яку успішно захистив у Москві 1992 р. та здобув ступінь доктора фізико-математичних наук (спеціальності 03.00.16 – екологія, 03.00.02 – біофізика). У 1994 р. отримав вчене звання професора. Тривалий час професор Ровшан Халілов працював у Бакинському державному університеті, з 2004 р. – в Інституті радіаційних проблем Національної академії наук Азербайджану, де очолював лабораторію «Радіоекологія». На сьогодні він – завідувач кафедри біофізики та молекулярної біології біологічного факультету Бакинського державного університету.

Професор Р. Халілов є визнаним у світі фахівцем у сфері біофізики, молекулярної біології, екології, біології, парамагнітних центрів у фотосинтезі, редоксу системи в мембранах. Щороку бере участь уміжнародних конференціях, симпозіумах (Братислава, Прага, Ванкувер, Бостон, Гамбург, Анкара, Москва та ін.).  У 1990 р. він протягом шести місяців читав лекції та проводив науково-дослідні роботи в Шанхаї (КНР), згодом в Університеті Анкари (Туреччина), Гумбольтському університеті (Берлін, Німеччина), Саарландскому Університеті (Саарбрукен, Німеччина) тощо. Підготував 4 кандидатів наук, 2 докторів наук, понад 50 магістрів і бакалаврів. Ровшан Халілов є членом багатьох міжнародних наукових організацій: Товариства Міжнародного електронного парамагнітного резонансу, Європейської товариства фотобіології, Азербайджанського товариства біофізики та ін. Автор понад 300 наукових праць.

З 2016 р. професор Р. Халілов активно співпрацює з Дрогобицьким університетом, зокрема є одним з керівників спільного Українсько-азербайджанського міжнародного науково-освітнього центру нанобіотехнологій і функціональних наносистем. Від імені центру він опублікував низку наукових статей в журналах з високим імпакт-фактором, ініціював тісне міжнародне співробітництво з провідними вченими університету Хазар (м. Баку, Азербайджан) та університету Бозок (м. Йозгат, Туреччина), укладення угод між центром і Марагхехським університетом медичних наук (Maragheh University of Medical Sciences) (Іран), а також між центром і відділом фундаментальної науки Марагхехського університету (Department of Basic Science, University of Maragheh (Іран). Професор Р.Халілов регулярно бере участь у наукових форумах та урочистостях, які відбуваються в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Читає лекції для студентів нашого університету.