Меню

↑ Повернутись до Ректор

Скотна Надія Володимирівна

(основні дати життя і діяльності)

Число, місяць, рік і місце народження

20 серпня 1955 р., м. Гребінка, Полтавської обл.

Посада та місце роботи

ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Партійність

безпартійна

Освіта та підготовка

1963 – 1973 – середня школа №1 м. Лубни, Полтавська обл. (із золотою медаллю);

1973 – 1978 – Київський державний університет (Київський Національний університет) ім. Т.Г.Шевченка, денне відділення філософського факультету,спеціальність: психолог, викладач психологічних дисциплін;

1979 – 1983 – аспірантура Київського державного університету (Київського Національного університету) ім. Т.Г.Шевченка при кафедрі соціальної, вікової та педагогічної психології;

1993 – 1996 – докторантура Інституту психології АПН України.

Наукові ступені, вчені звання

1988р. – кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

1991р. – доцент кафедри психології;

2005р. – доктор філософських наук за спеціальністю 9.00.10 – філософія освіти;

2006р. – професор кафедри практичної психології.

Практичний досвід

липень 1978 – лютий 1979 – асистент кафедри марксистсько-ленінської філософії;

березень 1979 – серпень 1981 – інструктор, завідувач відділу комсомольських організацій Лубенського міському ЛКСМ України;

серпень 1981 – липень 1999 – викладач, старший викладач, доцент  кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;

липень 1999 – декан соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти та науки України

Знак «Відмінник народної освіти»

Орден Св. Великомучениці Варвари

Знак “Ушинський К.Д.”

Наукові праці

Автор 147 публікацій у їх числі 15 посібників та 5 монографій

Основні напрями наукових досліджень

  • Особистість і цивілізація: проблеми ідентичності
  • Вплив глобалізації на ціннісні виміри буття особистості
  • Проблеми освіти ХХІ ст.

Додаткова інформація

Під керівництвом Скотної Н.В. захищено 6 кандидатських та 1 докторська дисертація

Читає курси: «Методологія та філософія практичної психології», «Сучасні напрями практичної психології», «Філософія та психологія особистості».

Член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій:

Д 26.053.16 НПУ ім. М.Драгоманова

К 36. 053.01 ДДПУ ім.І.Франка

Член редакційної колегії вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ».

Член редакційної колегії Українського теоретико-методологічного соціогуманітарного часопису «Психологія і суспільство» м. Тернопіль.

Експерт ДАК України з філософських, соціологічних та політологічних наук.

Депутат Самбірської міської Ради 4 та 5 скликань.

Знання мов

Українська, російська, англійська, польська.