Меню

↑ Повернутись до Проректори

Пантюк Микола Павлович

Пантюк М Проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2011), вчений секретар вченої ради ДДПУ імені Івана Франка (2006), доктор педагогічних наук (2011), професор кафедр загальної педагогіки та дошкільної освіти(2009), доцент (2001), кандидат педагогічних наук (1998).

Народився: 02 січня 1964 р. на Житомирщині.

Освіта: у 1983 році отримав диплом з відзнакою Коростишівського педагогічного училища; у 1989 році також з відзнакою закінчив педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.Горького. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в Західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико-теоретичний аспект)» з присудженням наукового ступеня кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. У 2001 році Міністерством освіти і науки йому було присвоєно вчене звання доцента. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці ХХ століття» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

Трудова діяльність:

1989-1994 рр. асистент кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

1994-1998 рр. аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ).

1998 р. викладач кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка, а з 1999 р. старший викладач цієї ж кафедри.

1999-2009 рр. – доцент кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2009-2014 рр. – професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2006-2011 рр. – Вчений секретар вченої ради ДДПУ імені Івана Франка.

2011 р. проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2012 р. проректор з наукової роботи ДДПУ ім. Івана Франка

Вересень 2014 року – травень 2016 року – завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З вересня 2014 року – професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць.