Меню

Надання метеріальної допомоги

Положення

про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій,
для надання матеріальної допомоги та заохочення
.

 

1. Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та заохочення створюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 №613 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №882 із змінами внесеними згідно з Постановою KM №165 від 05.03.2008 року та відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України (№1/9-800 від 09.11.2010 р.) та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (№02-5/564 від 09.11.2010 р.).

2. Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів університету (надалі – Кошти) виділяються у розмірі 10% від стипендіального фонду університету. До них можуть додаватися кошти, одержані з інших (позабюджетних) джерел. Ці КОШТИ граничними розмірами не обмежуються, і в кінці року не витрачені їх залишки до бюджету не вилучаються.

3. Кошти плануються в бюджеті університету, надаються за рішенням стипендіальної комісії і використовуються на:

  • надання матеріальної допомоги студентам;
  • матеріального заохочення студентів, які мають особливі успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі, спорті, а також беруть активну участь у суспільному житті університету, волонтерському русі, тощо;
  • надання матеріальної допомоги аспірантам;
  • фінансування заходів, пов’язаних з лікуванням та оздоровленням студентів;
  • оплати пільгового харчування.

4. Розмір матеріальної допомоги студентам, аспірантам визначається в індивідуальному порядку (від 0,5 мінімальної академічної стипендії до 2 мінімальних академічних стипендій).

5. Підставою для отримання матеріальної допомоги є заява студента, аспіранта (форма заяви додається). Заява візується деканом факультету, головою студентської ради самоврядування факультету (студентським деканом) і головою профкому студентів університету.

6. Допомога видається бухгалтерією університету на підставі заяви з вищевказаними візами і висновком ректора. Відмова у наданні допомоги повинна бути вмотивована. Якщо матеріальна допомога перевищує 0,5 розміру мінімальної академічної стипендії студента, то до заяви додаються відповідні документи.

7. Деканати факультетів реєструють заяви про надання матеріальної допомоги у спеціальному журналі (зразок додається).

8. Підставою для виплати матеріального заохочення (преміювання) студентів, які мають особливі успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі, спортивні досягнення, є наказ ректора університету. Наказ видається за поданням декана факультету, голови профкому студентів університету, голови студентського самоврядування університету. Розмір премії встановлюється в індивідуальному порядку, але не повинен перевищувати 2 мінімальних академічних стипендій.

9. При наявності коштів бухгалтерія університету виділяє щомісяця 5% (місячного стипендіального фонду) КОШТІВ для оплати пільгового харчування студентів. Профком студентів видає на цю суму путівки студентам і розподіляє їх між факультетами пропорційно до кількості студентів. Профком студентів університету веде облік виданих путівок у спеціальному журналі.

10. Кошти в розмірі 2% від річного стипендіального фонду бухгалтерія університету перераховує для оздоровлення студентів (придбання путівок в с/о табори, бази відпочинку, пансіонати, санаторії).