Меню

Друкована продукція Центру

1) альбом „Дрогобич і Шульц”, підготовлений до друку і здійснений Полоністичним центром з нагоди 60-ї річниці загибелі митця. Видання двомовне (українська і польська мова), з ілюстраціями, охоплює життя і творчість Бруно Шульца. Перша спроба в Україні цілісного популярно-наукового видання про Шульца. Науковий консультант альбому проф. Єжи Яжембскі (Яґеллонський Університет, Краків);

2) комплект поштівок „Дрогобич. Ринок. 1900 – 1914 р.р.” – перша серія запланованого циклу поштівок про давній Дрогобич. Автор – Зенон Філіпов;

3) Drohobycz wielokulturowy. Багатокультурний Дрогобич // редакція Мєчислав Домбровскі і Віра Меньок. – Варшава: Elipsa, 2005. – 284. (Спільне видання Полоністичного Центру і Лабораторії досліджень культури національних меншин Варшавського університету);

4) Wladyslaw Panas WillaBianki. Maly przewodnik drohobycki dla przyjaciol (fragmenty) / Владислав Панас Вілла Б’янки. Малий дрогобицький путівник для приятелів (фрагменти) // переклад Ігоря і Віри Меньок. – Люблін: Видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, 2006. – 104 с.;

5) книжка „Через знання до контакту” (Кросно, 2003 р.) – путівник по польських та українських Карпатах, де знайшлися статті наукових працівників нашого університету, результат Річного Міжнародного проекту однойменної назви, який відбувся 20 – 25 вересня 2002 р. (Санок), 10 – 15 березня 2003 р. (Дрогобич);

6) Пограниччя: Польща – Україна. Науковий річник. – Вип. 1. / Pogranicze: Polska – Ukraina. Rocznik naukowy. Zeszyt 1. // редакція Віри Меньок. – Люблін – Дрогобич: Видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, 2006. – 366 с.

7) Пограниччя: Польща – Україна. Науковий річник. – Вип. 2. / Pogranicze: Polska – Ukraina. Rocznik naukowy. Zeszyt 2. // редакція Віри Меньок. – Люблін – Дрогобич: Коло, 2007. – 422 с.

Друкована продукція Центру 88) Бруно Шульц і культура Пограниччя. Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Bruno Schulz i kultura Pogranicza. Materialy dwoch pierwszych edycji Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – За редакцією Віра Меньок. – Дрогобич: Коло, 2007. – 392 с.

Друкована продукція Центру 99) Bruno Schulz: Wiosna. 12 przekladow // pod redakcja Wiery Meniok. – Drohobycz – Lublin: Kolo, 2008. – 336 c.

Друкована продукція Центру 1010) Антологія наукових матеріалів трьох Міжнародних Фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / За редакцією
Віри Меньок. – Дрогобич: Коло, 2008. – 160 с.

Друкована продукція Центру 1111) Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали ІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / Wspolczesna recepcja tworczosci Brunona Schulza. Materialy naukowe III Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu // За редакцією Віри Меньок. – Дрогобич: Коло, 2009. – 302 с.

12) Пограниччя: Польща – Україна. Науковий річник. – Вип. 1. / Pogranicze: Polska – Ukraina. Rocznik naukowy. Zeszyt 3. // редакція Віри Меньок. – Люблін – Дрогобич: Видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, 2009. – 335 с.

Друкована продукція Центру 1313) Особлива провінція: Дрогобич Бруно Шульца. – Науково-популярне художнє видання / Концепція Віри Меньок. – Дрогобич: Коло, 2010. – 47 с. – видання здійснене у двох мовних версіях: українській та польській.

Друкована продукція Центру 1414) Бруно Шульц як літературний герой – шульцівські інспірації та інтерпретації. Літературні та наукові нотатки IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 208 с.

Друкована продукція Центру 1515) Шульцівські інспірації в літературі. Наукові матеріали IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / За редакцією Віри Меньок. – Дрогобич: Коло, 2010. – 360 с.

Друкована продукція Центру 1616) Мюллер Бернд. Бруно Шульц і рутина зла. П’єса на 5 дій. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2012. – 112 с.

17) Пограниччя Польща – Україна. Науковий щорічник. Вип. 4. / Pogranicze: Polska– Ukraina. Rocznik naukowy. Zeszyt / ред. Віра Меньок та Генрик Ґмітерек. – Дрогобич – Люблін: Коло, 2012. – 559 с.

Друкована продукція Центру 1818) Віра Меньк, Андрій Юркевич, Остап Дзондза. Відлуння Вулиці Крокодилів. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 31 с.

Друкована продукція Центру 1919) Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2014. – 784 с.

Друкована продукція Центру 2020) Бруно Шульц. Художники з Дрогобича: Лілієн та Ляхович / редакція, приготування до друку і нотатки, вибір ілюстрацій Віра Меньок, Ґжеґож Юзефчук. – ActaSchulziana № 1 Музей Кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Варштати Культури в Любліні, Товариство Фестиваль Бруно Шульца. – Люблін – Дрогобич, 2015. – 64 с.

Друкована продукція Центру 2121) Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 684 с.

22) Друга Осінь. Листопадові читання у Дрогобичі / редакція, приготування до друку, вибір ілюстрацій Віра Меньок, Ґжеґож Юзефчук. – ActaSchulziana № 2 Музей Кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні. – Дрогобич – Люблін, 2017. – 103 с.

23) Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 740 с.
Зміст та вступне слово доц. Віри Меньок

24) Місце. Кілька посутніх зауваг нехай посприяють розумінню справи… На 15-ліття Музею Кімнати Бруно Шульца в Дрогобичі / концепція, редакція, переднє слово Віра Меньок, Ґжеґож Юзефчук. – Acta Schulziana № 3 Музей Кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні. – Дрогобич – Люблін, 2018. – 141 с.
Зміст та вступне слово доц. Віри Меньок

25) Шульц у поезії. Відкрита антологія / вибір Віра Меньок, Ґжеґож Юзефчук. – Acta Schulziana № 4 Музей Кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні. – Дрогобич – Люблін, 2019. – 167 с.
Зміст та переднє слово Ґжеґожа Юзефчука.

26) Томаш Достатній ОР, Духовні мандри / редакція Віри Меньок. – Acta Schulziana № 5 Музей Кімната Бруно Шульца Дрогобич. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, Товариство Фестиваль Бруно Шульца в Любліні. – Дрогобич – Люблін, 2019. – 178 с.
Зміст та переднє слово Ґжеґожа Юзефчука.