Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Зенон Юрійович Готра

Зенон Юрійович Готра

За великий внесок у розвиток співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та Національним університетом “Львівська Політехніка”, а також за визначні наукові здобутки вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 21 лютого 2013 року присвоєно звання Почесного доктора завідувачу кафедри електронних приладів НУ “Львівська Політехніка” професору Зенону Юрійовичу Готрі.

Зенон Юрійович Готра народився 20 червня 1942 р. у Львові. Доктор технічних наук, професор, почесний професор НУ “Львівська політехніка”, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, почесний доктор Люблінської політехніки (Польща), академік Академії інженерних наук України, академік Міжнародної термоелектричної академії. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Автор понад 500 науково-технічних публікацій та 30 монографій і навчальних посібників. Член редколегій журналів «Технічні вісті», Ukrainian Journal of Physical Optics, Optoelectronic Information-Power Technologies, вісників НУ «Львівська політехніка» «Електроніка», «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки» тощо. Під його керівництвом підготовлено 38 докторів і кандидатів наук для України, Польщі, Угорщини, Монголії, Сирії.

Професор З.Ю. Готра є одним із організаторів міжнародної школи-конференції “Актуальні проблеми фізики напівпровідників”, яка періодично відбувається в інституті фізики, математики та інформатики ДДПУ, систематично читає лекції для студентів нашого університету, надає підтримку молодим науковцям з Дрогобича при проведенні дослідів у лабораторіях НУ “Львівська політехніка”, передав у фонд бібліотеки нашого університету понад 50 підручників і посібників з фізики наносистем.