Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Володимир Бонусяк

Бонусяк Володимир

За вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці, а також визначні наукові досягнення 14 вересня 2005 р. вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Володимиру Бонусяку присвоєно звання почесного доктора  нашого університету

Володимир Бонусяк – доктор історичних наук (захистив на історико-філософському відділі Познанського університету докторську дисертацію “Суспільно-економічний розвиток міста Каліша в період 1815 – 1918 рр.”),  1982 р. – отримав ступінь габілітованого доктора, доцента Вищої педагогічної школи у Жешуві, а в 1990 р. отримав звання “надзвичайного” професора. У 1993 р. президент Польської Республіки надав йому титул “звичайного” професора. У 1982 р. – керівник кафедри новітньої історії (з 1989 р. кафедри новітньої історії Польщі). У цьому навчальному закладі  (в подальшому – в Жешувському університеті) виконував інші важливі обов’язки: заступника декана гуманістичного відділення (1982 – 1983), проректора (1983 – 1984), директора інституту історії (1984 – 1987), заступника декана суспільно-педагогічного відділення (1988 – 1990), декана суспільно-педагогічного відділення, а згодом соціологічно-історичного (1990 – 1996), ректора (1996 – 2001).

У 2002 р. – обраний ректором Жешувського університету, переобраний у 2005 р., Володимир Бонусяк активний учасник організації та проведення загальнопольських і міжнародних конференцій, своєю науковою працею долучився до діяльності Наукового Товариства в Жешуві, де впродовж 1983 – 1989 рр. виконував функції віце-президента, а в 1990 – 1992 рр. – Президента, член Головної Комісії по дослідженню гітлерівських жертв в Польщі при Інституті Народної Пам`яті.

Сфера наукових інтересів домінанта Володимира Бонусяка охоплює кілька напрямів: система управління та політика ІІІ Рейху і СРСР, історія міст (Каліша, Жешува, Робчиць, Денбіци, Ланцута, Перемишля, Тарнобжега, Жолині, Львова, Дрогобича), проблематика польсько-українських і польсько-російських відносин, історія України і Росії ХХ ст., а також біографістика провідних політичних діячів СРСР і визначних постатей Польщі. Автор численних статей і монографій, редактор багатьох наукових збірників.

Публікації Володимира Бонусяка відомі не тільки в Польщі, але й за її межами, про що свідчить високий індекс цитованості його праць в Німеччині, США, Росії, Білорусії та Україні.