Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Віктор Петрович Андрущенко

Віктор Петрович Андрущенко

За великий внесок у розвиток співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, а також визначні наукові здобутки, широку громадську і гуманітарну діяльність  вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 20 грудня 2012 року присвоєно звання Почесного доктора професору Віктору Петровичу Андрущенку.

Віктор Петрович Андрущенко – учений-філософ, організатор освіти, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Народився 1 січня 1949 р. у с. Совинка Конотопського району Сумської області. Здобув освіту філософа у Київському державному університеті імені Тарас Шевченка (1975 р.). Автор понад 500 наукових праць, серед яких 45 монографій, підручників, навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. Головний редактор часописів “Вища освіта України”, “Практична філософія”, “Людина і політика”, “Генеза”, “Науковий часопис університету імені М.П.Драгоманова”. Почесний доктор низки українських та зарубіжних університетів.

Академік Віктор Петрович Андрущенко очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій при НПУ імені М.П.Драгоманова, є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Під керівництвом, за науковою консультацією академіка В.П. Андрущенка підготовлено 65 кандидатів і 25 докторів наук, серед них є науково-педагогічні працівники нашого університету (Скотний В.Г., Ковальчук В.Ю.).