Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Станіслав Домбровський

За вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка та інтеграції української освіти та науки до європейського правового, освітнього та наукового простору, вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 12 жовтня 2002 року професору Станіславу Домбровському присвоєно почесне звання “DOCTOR HONORIS CAUSA” (Диплом № 001).

Станіслав Домбровський – доктор історичних наук (1978 р.), з 1988 р. працював на посаді надзвичайного професора, з 1993 р. – на посаді професора звичайного у Вроцлавському університеті. Сьогодні С. Домбровський є професором кафедри політичних систем і міжнародних відносин державної вищої професійної школи ім. Вітелона в Леґніці (з 1998 р. працював ректором цього ж навчального закладу). Упродовж 1978 – 2002 рр. професор С. Домбровський керував Науково-дослідним Центром новітньої історії та суспільних рухів.

Сфера наукових інтересів дослідника є вузькоспеціальною і охоплює головним чином три головні тематичних напрями: 1) історія польської політичної думки 2) історія народних рухів 3) регіональна історія Польщі (головно теренів Сльощини). Професор Домбровський є автором понад 200 наукових праць, багатьох монографій, в тому числі 18 – з історії політичної думки першої половини ХХ ст., а також  кількох десятків рецензій та наукових експертиз.
Професора часто запрошують рецензувати докторати в Польщі та Чехії. Праці вченого знані і рецензовані за кордоном, зокрема в Німеччині, Чехії та Україні. Станіслав Домбровський був організатором та співорганізатором понад 30 наукових сесій, в тому числі закордонних, зокрема в Сараєві (1980 р., 1989 р.), Празі (1988 р.), Ліпску (1993 р., 1994 р.) та ін. Професор неодноразово проходив наукове стажування за кордоном, зокрема в Петербурзькому університеті (1991 р.), в Ґронінґені (1993 р.) та ін. Професор Станіслав Домбровський підготував понад 500 маґістрів та 10 докторантів.

Професор С. Домбровський є членом багатьох наукових та вчених рад, в тому числі  при Інституті Історії Народних Рухів, Музеї Історії Польського Народного Руху, а в 1993 – 1996 роках був членом Центральної Кваліфікаційної Комісії при Голові Ради Міністрів. Вчений є членом багатьох наукових товариств: Польського Товариства Політичних Наук, Польського Історичного Товариства, Вроцлавського Наукового Товариства, Товариства Приятелів Наук в Леґніці та ін. Професор Домбровський є членом комітетів і колегій редакційних колегій періодичних наукових видань: щорічника “Нижня Сілезія”, “Щорічника Історії Народних Рухів”, “Щорічника Історичного Музею Історії Польського Народного Руху”, “Політологічного огляду” та ін.

Професор Станіслав Домбровський удостоєний низки наукових та державних премій і  відзнак в т. ч.: Офіцерський Хрест Ордена Відродження Польщі, Срібний і Золотий Хрест за Заслуги, Медаль “За заслуги для Оборонності Краю”, Медаль Комісії Національної Освіти, Медаль “Заслужений Діяч Культури”, Медаль, “Заслужений громадянин міста Вроцлава”, Медаль, “Заслужений громадянин міста Леґніци”.