Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Олександр Іванович Чередниченко

Олександр Іванович Чередниченко

Олександр Іванович Чередниченко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, академік, віце-президент АН Вищої школи України; завідувач кафедри теорії і практики романських мов Київського національного університету ім. Т.Шевченка, професор германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Особливо вагомий внесок проф. Олександра Чередниченка в розвиток перекладознавства в Україні. Автор таких монографічних праць, як, наприклад: “Лексико семантичні та прагматичні питання перекладу з французької мови” (1978), “Мова та суспільство у країнах Африки” (1983), “Теорія і практика перекладу. Французька мова” (співавтор – Я. Коваль; 1991, 1995), “Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія” (1995), “Переклад на межі ХХІ століття: історія, теорія, методологія” (1997), “Григорій Кочур і український переклад” (2004), “Про мову і переклад” (2007).

Проф. Олександр Чередниченко – головний редактор “Вісника Київського національного університету ім. Т.Шевченка” (серія “Іноземна філологія”), а також збірника “Мовні і концептуальні картини світу”.