Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Микола Євтух

М.ЄвтухЗа великий внесок у розвиток співпраці між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та Національною академією педагогічних наук України, а також визначні наукові здобутки вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 15 жовтня 2015 року присвоєно звання Почесного доктора академіку Національної академії педагогічних наук України, професору, доктору педагогічних наук Миколі Борисовичу Євтуху.

Микола Борисович Євтух народився 26 червня 1938 р. в селищі Зарічне на Рівненщині. Навчався на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1962 до 1969 рр. працював учителем української мови і літератури у Львові. У 1970 р. вступив до аспірантури відділу історії педагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки (м. Київ). У 1974 р. захистив кандидатську, 1996 р. – докторську дисертації. Упродовж 1972 – 1978 рр. Микола Борисович працював старшим науковим співробітником НДІ педагогіки, вченим секретарем Ради з координації наукових досліджень в галузі психолого-педагогічних наук, а з 1978 р. – у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, де 1989 року очолив кафедру педагогіки і психології. У 1982 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а 1991 р. – професора. 1994 року Миколу Борисовича обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук, 1999 – дійсним членом АПН України. З цього часу Микола Євтух – академік-секретар Відділення педагогіки і психології вищої школи АПН України. Автор понад 400 наукових і науково-методичних праць, член спеціалізованих вчених рад, редколегій багатьох наукових видань. Нагороджений медаллю “А. С. Макаренко”, значком “Відмінник народної освіти УРСР”. У 1995 р. йому присвоєно Почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”. У жовтні 2000 р. Миколу Борисовича обрано дійсним членом Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Професор М.Б. Євтух тривалий час співпрацює з Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка. Підготував для нашого університету низку кандидатів та докторів наук (зокрема, проф. В.П. Кеміня, проф. М.І. Лук’янченка). Бере активну участь у діяльності спеціалізованої вченої ради нашого університету, рецензуючи та опонуючи дисертації. Регулярно бере участь у наукових конференціях, які відбуваються в Дрогобицького державному педагогічному університеті імені Франка. Читає лекції для студентів нашого ВНЗ.