Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Микола Ткач

Doctor Honoris сausa

ph-tkach

Микола Васильович Ткач

Професор Микола Васильович Ткач зробив вагомий внесок у співпрацю між Чернівецьким національним університетом та Дрогобицьким державним педуніверситетом. Під його керівництвом було захищено дві кандидатські та одна докторська дисертація викладачів нашого університету. Микола Васильович, перебуваючи на посаді проректора з науки ЧНУ, був членом комісії Міністерства і науки з ліцензування, акредитації та атестації ДДПУ (2000 р.). Особисто сприяв ліцензуванню нових спеціальностей нашого університету.

М.Ткач – постійний член Програмного комітету Міжнародної школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», яка проводилася на базі ДДПУ в 1997 р., 1999 р., 2001 р., 2003 р., 2005 р., 2008 р. Він та його наукові учні – активні учасники всіх засідань цієї конференції.

За активної допомоги та сприяння М.Ткача аспірантами та пошукачами нашого університету, крім згаданих вище, захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій.

Викладачі та аспіранти кафедри теоретичної фізики і методики викладання фізики ДДПУ систематично беруть участь у роботі наукового семінару, яким керує професор М.Ткач.