Меню

↑ Повернутись до Почесні доктори

Генрик Ґмітерек

Генрик Ґмітерек

За вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка та інтеграції української освіти та науки до європейського правового, освітнього та наукового простору, вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 22 травня 2008 року присвоєно почесне звання “DOCTOR HONORIS CAUSA” професору Генрику  Ґмітереку.

Генрик Ґмітерек – доктор історичних наук, 1997 р. здобув наукове звання професора, 1990 р. обраний керівником кафедри історії XVI – XVIII ст. Інституту історії Університету Марії Кюрі-Склодовської, 2003 – 2005 рр. – директор Інституту історії УМКС, 2005 – 2008 рр. – декан Гуманістичного відділу УМКС. У травні 2008 р. відбулася релекція Професора на цю посаду і сьогодні він виконує функцію декана гуманістичного відділу УМКС на каденцію 2008 – 2011 рр., організатор багатьох міжнародних конференцій, член редакційних рад багатьох польських і закордонних наукових журналів, головний редактор часопису «Res Historica», член двох Комісій Комітету історичних наук Польської академії наук: з історії Чехії і польсько-чеських стосунків, а також історії Відродження і Реформації, член Польського історичного товариства, Польського геральдичного товариства, Люблінського наукового товариства.

Сфера наукових інтересів домінанта: дослідник ранньомодерної історії,  інтелектуальної історії доби європейського відродження та реформації, історії виховання і шкільництва, багато уваги приділяє регіональним дослідженням над історією міст і місцевостей з терену Любачівщини, Хомської землі, руських земель давньої Речі Посполитої, досвідчений публікатор історичних джерел,  автор понад 220 наукових праць, багатьох монографій, в тому числі й вагомих збірників документів з історії Центрально-Східної Європи ранньомодерної доби.

Професора часто запрошують рецензувати докторати і гранти в Польщі та Чехії. Його праці знані і рецензовані за кордоном, між іншим в Німеччині, Чехії, Ізраїлі та Україні.