Меню

↑ Повернутись до Планово-фінансовий відділ

Нормативні документи

Положення про планово-фінансовий відділ

 

– Положення про планово-фінансовий відділ;

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI (із змінами та доповненнями);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» ;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005  N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

– Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05#Text

– Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Порядок  призначення і виплати стипендій»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF#Text

– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установ»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF#Text

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019р. №1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» ;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text

– Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#Text

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016  № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF#Text