Меню

Планово-фінансовий відділ

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 18,
e-mail: pfv_ddpu@ukr.net

Планово-фінансовий відділ є структурним підрозділом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та підпорядкований проректорові з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами та підзаконними нормативно-правовими  актами України, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про Відділ.

 • Відділ здійснює такі функції:
 • Планування фінансово-економічної діяльності Університету;
 • Підготовка та ведення документації з фінансово-економічних питань.
 • Складання проектів кошторисів доходів і видатків загального та спеціального фондів;
 • Проведення щомісячного та щоквартального аналізу виконання кошторису доходів та видатків за статтями витрат на утримання Університету;
 • Складання штатного розпису Університет усіх категорій персоналу за всіма видами фінансування;
 • Надання Державній казначейській службі України показників кошторисів, показників планів асигнувань загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду на поточний рік, а також їх змін;
 • Складання розрахунків стипендіального фонду;
 • Складання кошторису  витрат соціальної підтримки для студентів із числа дітей-сиріт;
 • Складання та подання бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік;
 • Моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів та води для розробки заходів з енергоефективності (спільно із соціально-господарською службою). Аналіз витрат на комунальні платежі у розрізі навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель;
 • Підготовка спільно з навчально-методичним відділом розрахунків та пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу на навчальний рік;
 • Розроблення заходів та пропозицій з раціонального та ефективного використання виділених лімітів на утримання Університету, організація та забезпечення їх виконання; забезпечення ефективного та раціонального використання трудових і грошових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні Університету;
 • Складання калькуляцій на всі види платних послуг, що надаються підрозділами Університету;
 • Підготовка проектів договорів про надання платних послуг;
 • Нарахування орендної плати, відшкодування витрат університету як балансоутримувача орендованого нерухомого майна, вартості платних послуг, що надаються університетом;
 • Виставлення контрагентам рахунків у встановлені укладеними з ними договорами про надання платних послуг терміни;
 • Складання статистичної звітності з фінансово-економічних показників діяльності Університету;
 • Подання в статистичні органи та Міністерство освіти і науки України звітів з праці, платних послуг та іншої періодичної і одноразової звітності чи інформації з питань праці,  фінансування та надання платних послуг;
 • Розрахунок вартості навчання здобувачів вищої освіти, вартості проживання всіх категорій осіб в гуртожитках;
 • Розрахунок коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням у державних (комунальних) закладах освіти, не завершив навчання за відповідним ступенем вищої освіти і бажає повторно здобути вищу освіту за державним або регіональним замовленням у державних (комунальних) закладах освіти за тим самим ступенем освіти;
 • Розрахунок вартості видання підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури;
 • Розрахунок обсягів надходжень за кожною платною послугою, що надається університетом.