↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра культурології та мистецької освіти

Завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Дротенко Валентина Іванівна
Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон – (0324) 41-34-07
e-mail: kulturologia@i.ua
Рік заснування кафедри – 1992
Попередні назви кафедри – кафедра українознавства, кафедра культурології та українознавства.
Попередні завідувачі кафедри – кандидат філософських наук, доцент Герасим’як Іван Григорович; кандидат філологічних наук, доцент Грицик Мирослав Іванович.

Відповідно до штатного розпису станом на 01.06.2020 року професорсько-викладацький склад кафедри налічує 20 осіб, серед них: 1 доктор мистецтвознавства, професор (Никорак О.І.), п’ять кандидатів філософських наук, доцентів (Дротенко В.І., Білан Т.О., Петрів О.В., Костюк Л.Б., Кутняк І.М.), один кандидат історичних наук, доцент (Гладкий М.І.), два кандидати педагогічних наук, доценти (Муляр Н.М., Кекош О.М.), три кандидати мистецтвознавства, доценти (Сидор М.Б., Жишкович В.І., Фриз П.І.), 1 Народний артист України (Храмов І.В.), чотири старші викладачі (Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В., Околович І.М., Мартинів Л.І.), три викладачі (Волотко Л.В., Мартинів О.О., Марушка М.М.,). В штаті кафедри також працюють на посаді провідного концертмейстера Мартинів Л.І., Околович І.М. та на посаді старшого лаборанта Дзіковська Н.І..

 

Дротенко Валентина Іванівна – завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
v_drotenko@dspu.edu.ua

 

Білан Тетяна Орестівна –  кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
t_bilan@dspu.edu.ua

 

Петрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент, керівник науково-дослідної роботи кафедри

Контактні засоби зв’язку:
o_petriv@dspu.edu.ua

 

Гладкий Микола Іванович – кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
m_gladkiy@dspu.edu.ua

 

Костюк Лариса Богданівна – кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
l_kostiuk@dspu.edu.ua

 

Кекош Олег Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o_kekosh@dspu.edu.ua

 

 

Сидор Михайло Богданович – кандидат мистецтвознавства, доцент

Контактні засоби зв’язку:
m_sydor@dspu.edu.ua

 

Ясеницька Жанна Володимирівна – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
z_yasenitska@dspu.edu.ua

 

Савчин Галина Віталіївна – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
g_savchyn@dspu.edu.ua

 

Никорак Олена Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор; провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Секції етнографії та фольклористики; Член Національної спілки художників України; Член Спілки критиків та істориків мистецтва; Лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Святослава Гординського з номінацій «Мистецтвознавство і культурологія» (2012 р.)

Контактні засоби зв’язку:
o_nykorak@dspu.edu.ua

 

Жишкович Володимир Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент; старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України; Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка; Член Спілки критиків та істориків мистецтва

Контактні засоби зв’язку:
v_zhushkovich@dspu.edu.ua

 

Фриз Петро Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент

Контактні засоби зв’язку:
p_fryz@dspu.edu.ua

 

Мартинів Ольга Олексіївна – викладач

Контактні засоби зв’язку:
o_martyniv@dspu.edu.ua

 

Марушка Магдалина Михайлівна – викладач

Контактні засоби зв’язку:
m_marushka@dspu.edu.ua

 

Храмов Ігор Валерійович – доцент; Народний артист України; Член Національної Хореографічної Спілки України; керівник художнього цеху балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Контактні засоби зв’язку:
i_hramov@dspu.edu.ua

 

Кутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України

Контактні засоби зв’язку:
i_kutnyak@dspu.edu.ua

 

Околович Іван Миколайович – старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
i_okolovich@dspu.edu.ua

 

Мартинів Любомир Ігорович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
l_martyniv@dspu.edu.ua

 

Дзіковська Наталія Іванівна – діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:

Кафедра культурології та мистецької освіти випускова зі спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія за рівнями освіти «Бакалавр» та «Магістр» у галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти
Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
 • Живопис
 • Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
 • Історія українського образотворчого мистецтва
 • Етика та естетика
 • Композиція
 • Основи керівництва самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративного мистецтва
 • Основи кольорознавства
 • Основи художньої майстерності
 • Рисунок
 • Скульптура та пластична анатомія
 • Стилістика світової культури
 • Художньо-прикладна графіка
 • Курсова робота з образотворчого та декоративного мистецтва
 • Навчальна практика (пленер)
 • Підготовка кваліфікаційної роботи
 • Підсумкова атестація

 

Вибіркові компоненти освітньої програми
Блок 1

Мистецтво орнаменту і художнього розпису
Народне мистецтво і малярство

Блок 2

 • Етнодизайн
 • Основи дизайну

Блок 3

 • Основи перспективи в рисунку
 • Педагогічний малюнок

Блок 4

 • Основи реставрації
 • Основи реставраційного живопису

Блок 5

 • Основи графічного дизайну
 • Основи комп’ютерної графіки

Блок 6

 • Техніки і технології малярства
 • Техніки і технології станкового живопису

Блок 7

 • Художнє конструювання
 • Художнє проектування

Блок 8

 • Народне мистецтво Західної України
 • Художні промисли Прикарпаття

Блок 9

 • Народознавство у мистецтві
 • Фольклор України

Вільний вибір студента:

Вибіркова дисципліна з культурологічного блоку:

 • Українознавство
 • Історія театру
 • Сучасне візуальне мистецтво України (1990-ті – 2020-ті роки)
 • Історія української культури
 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 1. Філософія культури і мистецтва
 2. Сучасне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
 3. Теорія і практика живопису
 4. Теорія і практика рисунку
 5. Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва
 6. Курсова робота з філософії культури і мистецтва
 7. Підготовка кваліфікаційної роботи
 8. Навчальна практика (пленер)
 9. Виробнича практика (педагогічна)
 10. Підсумкова атестація

Вибіркові компоненти освітньої програми

Блок 1

Реставраційний живопис

Малярство

Блок 2

Іконопис

Сакральне мистецтво

Блок 3

Графічний дизайн

Комп’ютерна графіка

Блок 4

Станкове і монументальне малярство

Техніки і технології монументального живопису

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 1. Базова хореографічна лексика
 2. Гра на музичному інструменті
 3. Етика та естетика
 4. Мистецтво балетмейстера
 5. Основи сценічного та екранного мистецтва
 6. Основи теорії музики
 7. Робота з хореографічним колективом
 8. Стилістика світової культури
 9. Теорія і методика навчання класичного танцю
 10. Теорія і методика навчання українського народного танцю
 11. Теорія і методика навчання народно-сценічного танцю
 12. Теорія і методика навчання історико-побутового танцю
 13. Теорія і методика навчання сучасного спортивного бального танцю
 14. Теорія і методика навчання сучасного танцю
 15. Курсова робота з хореографічних дисциплін
 16. Навчальна (хореографічно-виконавська) практика
 17. Підсумкова атестація

Вибіркові компоненти освітньої програми

Блок 1

Танці європейської програми

Танці латиноамериканської програми

Блок 2

Підготовка концертних номерів

Підготовка концертних програм

Блок 3

Українські народні танці для дітей молодшого шкільного віку

Українські народні танці для дітей дошкільного віку

Блок 4

Ансамбль танцю

Режисура в танці

Блок 5

Основи акторської майстерності

Основи композиції у танці

Блок 6

Народні танці Прикарпаття

Народний костюм та сценічне оформлення танцю

Блок 7

Історія мистецтв

Історія хореографічного мистецтва

Блок 8

Ритміка та музичний рух

Гімнастика та навчання віртуозних рухів

Блок 9

Народознавство та музичний фольклор України

Фольклор України

Вільний вибір студента:

Вибіркова дисципліна з культурологічного блоку:

Українознавство

Історія театру

Сучасне візуальне мистецтво України (1990-ті – 2020-ті роки)

Історія української культури

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 1. Філософія культури і мистецтва
 2. Методика виконання народно-сценічного та українського народного танцю
 3. Методика виконання сучасного спортивного бального танцю
 4. Методика виконання класичного танцю
 5. Менеджмент шоу-бізнесу
 6. Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва
 7. Курсова робота з філософії культури і мистецтва
 8. Підготовка кваліфікаційної роботи
 9. Навчальна практика з композиції і постановки танцю
 10. Виробнича практика (педагогічна)
 11. Підсумкова атестація

Вибіркові компоненти освітньої програми

Блок 1

Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва

Сценографія хореографічного твору

Блок 2

Ансамбль танцю

Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії

Блок 3

Європейська танцювальна програма

Латиноамериканська танцювальна програма

Блок 4

Композиція сучасних танцювальних форм

Виконання віртуозних рухів

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійних програм «Початкова освіта та інформатика», «Початкова освіта та англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програм

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Вибіркові компоненти освітньої програми

Історія української культури

Вільний вибір студента:

Історія театру

Українознавство

Музичне та хореографічне мистецтво з методикою навчання

Музичне виховання з методикою навчання

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Пластична анатомія та скульптура

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Початкова освіта та образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програм

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Вибіркові компоненти освітньої програми

Історія української культури

Вільний вибір студента:

Історія образотворчого мистецтва

Декоративно-прикладне мистецтво

Живопис з пленером

Композиція

Педагогічний малюнок

Методика навчання образотворчого мистецтва

Рисунок

Художньо-прикладна графіка і конструювання

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Початкова освіта та хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

Вибіркові компоненти освітньої програми

Історія української культури

Вільний вибір студента:

Історія хореографічного мистецтва

Гра на муз. інструменті

Мистецтво балетмейстера

Народний костюм і сценічне оформлення танцю

Основи теорії музики

Теорія і методика класичного танцю

Теорія і методика народно-сценічного танцю

Теорія і методика українського народного, історико-побутового танцю

Теорія і методика сучасного спортивного бального танцю

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Початкова освіта та образотворче мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Вибіркові компоненти освітньої програми

Сучасне образотворче мистецтво України

Техніки і технології монументального мистецтва

Керівництво самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Курсова робота з образотворчого мистецтва і методики викладання

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Початкова освіта та хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Вибіркові компоненти освітньої програми

Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії

Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва

Керівництво хореографічним колективом

Курсова робота з хореографії і методики викладання

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва зображувальною діяльністю дітей

Теорія і методика музичного виховання

Вибіркові компоненти освітньої програми

Основи хореографії та методика її викладання у закладах дошкільної освіти

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (музичне мистецтво)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Вибіркові компоненти освітньої програми

Шкільний курс мистецтва та методика його навчання

 

 1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, які забезпечує кафедра культурології та мистецької освіти

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Інтегрований курс «Мистецтво» та методика його навчання

Наукова діяльність

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою КМ України 2011 р. на період до 2020 року:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Зокрема тематичний напрям НДР кафедри: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Науковий напрям (згідно з постановою КМ України 2018 р.) – гуманітарні науки та мистецтво

Тематика НДР кафедри

 • «Національна ідея: історія і сучасність» (1993–1998 рр.) – актуалізовано проблематику становлення й формування національної ідеї, її суб’єктно-діяльні і конструктивно-творчі можливості в науково-пізнавальній, суспільно-політичній, морально-етичній та художньо-естетичній сферах.
 • «Українознавство як наука та навчальна дисципліна» (1998–2001 рр.) – актуалізовано дослідження наукових принципів і парадигм та значення українознавчої та культурологічної складових для творчого розвитку особистості, що передбачено Концепцією гуманітарної освіти України (1997), Концепцією педагогічної освіти (1998), Законом про вищу освіту, Державним стандартом вищої освіти.
 • «Український етнос у полікультурному просторі» (2002–2004 рр.) – досліджено культуротоворчу домінанту як розвиваючу складову системи освіти, самоосвіти й саморозвитку особистості у процесі формування умінь і навичок творчого розв’язання проблем та критичного усвідомлення процесів інтеграції, глобалізації і культурного розвитку України.

«Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі» (2005–2010 рр.) – досліджено теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного розвитку особистості на основі взаємодії різних видів мистецтва та формування у свідомості учнів і студентів поліхудожнього й полікультурного образу світу.

 • «Культурологічний та особистісний виміри системи художньо-естетичних цінностей української культури» (2011–2016 рр.) – досліджено художньо-естетичні цінності української художньої культури, зокрема – культурологічний та особистісний виміри поліхудожньої свідомості, сприйняття та розуміння різних видів мистецтва.
 • «Українська художня культура 20-21 ст. в мистецько-освітньому просторі» (2016–2020 рр.) – досліджено методи інтерпретації мови форм культури та їх використання для аналізу засобів виразності художньої мови мистецтв; суб’єктність художньої культури у системі комунікативних зв’язків: автор-митець – реципієнт – реципієнт-дослідник; мистецтвозначий потенціал українського мистецтва 20 століття.

Теоретична та практична значущість наукових результатів полягає в актуалізації розгляду української художньої культури 20 – 21 ст. крізь призму мистецько-освітнього простору, необхідності осмислення тенденцій сучасного мистецького процесу, що забезпечить якісно нові змістові характеристики сучасної мистецької освіти, створення нової моделі цілісного художньо-освітнього простору.

Керівник: Петрів Оксана Василівна, кандидат філософських наук, доцент.

 • Здобутки українського кінематографу в системі мистецької освіти (Дротенко В.І.)
 • Філософсько-освітній дискурс української художньої культури (Білан Т.О.)
 • Ціннісно-смислові орієнтири української художньої культури 20-21 ст. (Петрів О.В.)
 • Художня культура рідного краю як складова освітньої діяльності (Гладкий М.І.)
 • Етноментальний аспект української художньої культури 20-21 ст. (Костюк Л.Б.)
 • Архітектура в контексті художньої культури України 20-21 ст. (Муляр Н.М.)
 • Педагогічні погляди Андрея Шептицького в українському культурно-освітньому просторі 20 ст.(Кекош О.М.)
 • Художньо-практична складова у змісті мистецької освіти сучасного школяра: аспект композиційного вираження зображуваного (Сидор М.Б.)
 • Дизайн як складова художньої культури (Ясеницька Ж.В.)
 • Проблема синестезії в контексті сучасних тенденцій художньої освіти (Савчин Г.В.)
 • Декоративне мистецтво України: традиції та інновації (Никорак О.І.)
 • Мистецько-стильовий аспект малярства Кафедрального собору Пресвятої Трійці у Дрогобичі (Жишкович В.І.)
 • Українська художня культура 20-21 ст.: культурологічний аспект (Волотко Л.В.)
 • Хореографічне мистецтво України 20-21 ст. в культурно-освітньому просторі (Фриз П.І.)
 • Становлення і розвиток хореографічної освіти Галичини на початку 20 ст. (Марушка М.М.)
 • Український народний танець в системі художньої культури 20-21 ст. (Мартинів О.О.)
 • Мистецтво балету в освітньому просторі України кінця 20 – початку 21 століття (Храмов І.В.)
 • Напрями музичного мистецтва в українській художній культурі 20-21 ст. (Кутняк І.М.)
 • Українська музична культура в мистецько-освітньому просторі 20-21 ст. (Околович І.М.)
 • Музичне життя Дрогобича в аспекті вивчення художньої культури України 20-21 ст. (Мартинів Л.І.)

 

Узагальнені результати наукових досліджень НПП кафедри публікують за науковим напрямом у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних, у зарубіжних виданнях, у збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також у підручниках та навчально-методичних посібниках.

Наукові збірники

 1. Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України,1999.–370с.
 2. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Другої Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2000 року. – Випуск 2. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2000. – 312 с.
 3. Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року. – Випуск 1. – Дрогобич: Коло, 2002. – 268 с.
 4. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – 285 с.
 5. Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – 256 с.
 6. Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 566 с.
 7. Український етнос у полі культурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – 217 с.
 8. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009.– 358 с.
 9. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – 420 с.
 10. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 11. Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015.–162 с.

Історія кафедри

30.07.1992 року рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка створено кафедру українознавстваяка розпочала свою роботу 01.09.1992 року під керівництвом завідувача кафедри, кандидата філософських наук, доцента Івана Григоровича Герасим’яка. До складу кафедри увійшли доценти Грицик М.І., кандидат філологічних наук, декан педагогічного факультету, Ковба Ж.М., кандидат історичних наук, старші викладачі Кордиш М.С. і Даниляк Й.Т., а також викладачі Білан Т.О.Бунь З.Я.Гладкий М. І.Маринович М.Ф., Фриз П.І. і старші лаборанти Кутняк І.М. та Козак В.І. НПП кафедри забезпечували викладання народознавчих дисциплін, що вивчалися студентами усіх спеціальностей 1992 – 1996 років набору як складові навчальної дисципліни «Українознавство» («Українське народознавство») згідно з програмою МОН України «Українознавство. – Київ, 1992».

У 1996 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі українознавства були ліцензовані й акредитовані спеціальності «Етнологія» (спеціалізація: українознавство), «Образотворче мистецтво» і «Хореографія». У структурі кафедри утвердилися три секції: етнокультурологічна, хореографічного та образотворчого мистецтва, які готували фахівців з кваліфікацією учитель початкових класів і народознавства, учитель початкових класів і хореографії, учитель початкових класів і образотворчого мистецтва, учитель історії і народознавства, учитель музики і народознавства.

У цей період на кафедрі працювали доценти – Дротенко В.І., кандидат філософських наук, Гамаль Л.В., кандидат філософських наук, Гнатюк В.М., кандидат філологічних наук, Лялюк Т.О., кандидат філософських наук, Фалендиш Л.Т., кандидат філологічних наук, Яцків Л.О., кандидат філологічних наук, а також викладачі – Драгун І.М., Дробчак Я.А., Костюк Л.Б., Кравченко-Дзондза О.Е., Мороз Й.М., Сидор М.Б., Скрипник Л.В., Торська  С.П., Федів М.Й., Ясеницька Ж.В.

З 2000 р. по 2002 р. кафедру очолював декан педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент Мирослав Іванович Грицик.

З кінця 2002 року завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Валентина Іванівна Дротенко.

13.05.2002 року рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка кафедра українознавства перейменована на кафедру культурології та українознавства внаслідок змін у навчальному процесі, передбачених Концепцією гуманітарної освіти України (1997), Концепцією педагогічної освіти (1998), Законом про вищу освіту, Законом про загальну середню освіту, Державним стандартом загальної середньої освіти, Державним стандартом вищої освіти, зокрема значенням українознавчої та культурологічної складових для творчого розвитку особистості, активізації творчого мислення як універсального у будь-якій галузі соціальної практики.

У 2010 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі ліцензовані й акредитовані спеціальності: «Початкове навчання. Спеціалізація: образотворче мистецтво»; «Початкове навчання. Спеціалізація: хореографія»; «Початкове навчання. Спеціалізація: українознавство»; «Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня культура».

Рішенням вченої ради університету від 28.05.2015 року кафедра культурології та українознавства перейменована на кафедру культурології та мистецької освіти.

У 2015 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі ліцензовані й акредитовані напрями підготовки 6.020202 Хореографія* та 6.020205 Образотворче мистецтво* галузі знань 0202 Мистецтво.

У 2016 році Державною акредитаційною комісією України по кафедрі акредитована спеціальність 7.02020201 Хореографія (за видами)*.

У 2017 році відповідно до рішення Акредитаційної комісії та наказу МОН України акредитовані спеціальності:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація в галузі знань 02 Культура і мистецтво (за рівнем бакалавр) – термін дії сертифіката 01.07.2022 р.
 • 024 Хореографія в галузі знань 02 Культура і мистецтво (за рівнем бакалавр) – термін дії сертифікату 01.07.2025 р.

У 2018 році відповідно до рішення Акредитаційної комісії та наказу МОН України акредитовані освітні програми:

 • «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – строк дії сертифіката 01.07.2024 р.
 • «Хореографія» за спеціальністю 024 Хореографія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – строк дії сертифіката 01.07.2024 р.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом вищої освіти АПН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка (кафедра теорії та історії культури, кафедра етнології, кафедра режисури та хореографії), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя Інституту мистецтв), Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (кафедра теорії та історії музики Інституту мистецтв).

 

Міжнародна співпраця

НПП кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях та наукових симпозіумах, які проводились за кордоном: Литва: «Человек в языковом пространстве» (Каунаський гуманітарний факультет Вільнюського університету, 2007 рік: І. Кутняк, П. Фриз); Придністров’я: Х Міжнародний конгрес-слов’янський педагогічний собор «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и формы интеграции» (Міжнародна слов’янська академія освіти ім. Я.А.Коменського, 2011 рік: І. Кутняк); Польща: «Edukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju» (Варшавський університет сільського господарства, 2011 рік: В. Дротенко, Л. Костюк, Н. Муляр); Республіка Білорусь: «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы» (Барановицький державний університет, 2013 рік: В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, Л. Волотко; 2016 рік: В. Дротенко, Г. Савчин, І. Околович), «Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее» (Барановицький державний університет, 2016 рік: Т. Білан, О. Петрів, М. Сидор).

НПП кафедри періодично друкують свої статті в наукових збірниках за кордоном, зокрема В. Дротенко, Т. Білан, Н. Муляр, О. Кекош, Г. Савчин (Польща); І. Кутняк (Литва); В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, Г. Савчин, І. Околович (Росія); В. Дротенко, Т. Білан, О. Петрів, М. Сидор, Г. Савчин, І. Околович, Л. Волотко (Республіка Білорусь).

Викладачами кафедри захищено 12 дисертацій: Дротенко В.І. (1993), Гамаль Л.В. (1994), Білан Т.О. (1998), Туманов І.М.(2003), Гладкий М.І. (2004), Кутняк І.М. (2005), Петрів О.В. (2006), Фриз П.І. (2007), Костюк Л.Б. (2008), Муляр Н.М.(2010), Сидор М.Б. (2011), Кекош О.М. (2013).

 

З 1998 року при кафедрі функціонує постійно діюча науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація», що зосереджується на дослідженні системи художньо-естетичних та морально-етичних цінностей в українській культурі.

 

Конференції, проведені кафедрою

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: народознавство, українознавство, філософська етнологія, етнографічно-фольклористична парадигма; народно-пісенна творчість та музично-хореографічна культура України (1998).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції: українська етнографія, фольклористика, кра­єзнавство; традиційне та нове в системі національної культури України; мова в контексті духовних цінностей української нації; школа як чинник національного виховання (2000).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Український жіночий рух: здобутки і проблеми». Проблемне поле конференції:феміністичний рух в контексті української національної культури; проблема і можливості сучасного жіночого руху в Україні; етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання; фемінізм та жіноча освіта в європейському та українському вимірах (2001).
 4. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: історико-етнографічні, фольклористичні, літературознавчі, етнолінгвістичні та етнопсихологічні дослідження історії культури України; проблеми соціалізації культури та культурологізації освіти; перспективи образотворчого мисте­цтва, хореографічного та музичного виховання як навчальних дисциплін національної школи; українознав­ство в контексті середньої і вищої школи (2002).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація». Проблемне поле конференції:українознавство в наукових вимірах; етнопсихологічний та етнолінгвістичний аспекти українознавства; методологічні основи культурологічної освіти (2004).
 6. П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: формування національних та загальнолюдських цінностей в українській культурі кінця XX – початку XXI століття; лінгвокраїнознавчі аспекти сучасного мовознавства; гуманізація змісту предметів етнокультурознавчого циклу в освіті (2006).
 7. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: національні та загальнолюдські цінності в українській куль­турі кінця XX – початку XXI століття; гуманізація змісту предметів етнокультурологічного циклу в освіті; лінгвоукраїнознавчі аспекти сучасного мовознавства (2008).
 8. Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: культура сучасного інформаційного суспільства; етнічне і національне в умовах глобалізації суспільства; проблеми методики викладання культурознавчих дисциплін у середній та вищій школі (2010).
 9. Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: методологія культурознавчих наук в умовах модернізації освіти; етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання; культурологічний та особистісний виміри художньої культури; лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання (2012).
 10. Дев’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: етнічне і національне в культурі сучасного інформаційного суспільства; етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання; лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання: історія і сучасність; культурологічний та особистісний виміри художньої культури та естетичної освіти (2014).
 11. Десята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: культурологічні аспекти науково-освітнього простору: філософія культури; філософія мистецтва; культурологія; історія мистецтв; народознавчі аспекти сучасної освіти: українознавство; етнологія та етнографія; демографія; фольклор; актуальні проблеми мистецької освіти: музика, хореографія, образотворче мистецтво, історія театру; кіномистецтво і телебачення (2016).
 12. Одинадцята Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю «Етнос. Культура. Нація».Проблемне поле конференції: культурологічні та народознавчі аспекти науково-освітнього простору; актуальні проблеми мистецької освіти; мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності: теоретичні та методичні аспекти (2018).

 

НПП кафедри є керівниками проблемних груп студентів з підготовки до І туру олімпіади Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з навчальних дисциплін «Культурологія» (керівник – О.В. Петрів) та «Образотворче мистецтво» (керівник – М.Б.Сидор), а також з підготовки до II туру Всеукраїнської олімпіади з хореографії (керівник П.І.Фриз).

На кафедрі працюють постійно діючі (щорічно) студентські наукові семінари «Іван Франко в українській культурі» (керівник – Л.Б. Костюк) та «Тарас Шевченко і українська культура» (керівник – Н.М. Муляр).

Оновлено: 2 Грудень, 2020