Огар Анна Осипівна

Огар Анна Осипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти. 2014 року захистила дисертацію «Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст.» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Федурко Марія Юліанівна). Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвоконцептологія, мова сучасної української дитячої літератури.

 Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років

 1. Огар А. Основи культури і техніки мовлення: навчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 76 с.

 

 1. Haliv М., Ohar А., Mazuryk М. Repressed educators of Drohobych region (the second half of the 1940s): prosopographical aspects. Stalin’s repressions against the population of the western regions of Ukraine (1939 – 1953): social and personal dimensions, politics of memory : Collective Monograph / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”,
 2. Р. 112 – 127. (у країнах ОЕСР)

 

 1. Галів М., Огар А., Ярушак М. Три портрети репресованих освітян Дрогобиччини (друга половина 1940-х рр.): просопографічний нарис. Радянські репресії у західних областях України (1939–1953): історія, особистості, пам’ять : колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С. 246-290 (у країнах ОЕСР)

Електронні варіанти навчально-методичних посібників,  які передані в бібліотеку

 1. Огар А. Основи культури і техніки мовлення: навчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 76 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Огар А.Вербалізація концепту ВІЙНА в сучасному художньому дискурсі. Рідне слово в етнокультурному вимірі:зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 38 – 47.
 2. Огар А.Метафора як засіб актуалізації концепту небов українській поезії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 46. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 149 – 152.
 3. Огар А. Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 120-124
 4. Огар А.Концептосфера дитячих періодичних видань. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 10. С. 73 – 77.
 5. Огар А. Концепти сучасного українського художнього дискурсу. Рідне слово в етнокультурному вимірі:зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 49 – 58.
 6. Haliv M. & Ohar A.Polish teachers in eastern Galicia under the Nazi occupation (1941 – 1944). Східноєвропейський історичний вісник.  Вип. 9. С. 72-80. (Web of Science)
 7. Огар А. Мовний образ землі (на матеріалі роману-панорами М. Матіос «Букова земля»). Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 52–63.
 8. Огар А. Художній простір творів для дітей Галини Вдовиченко: лінгвостилістичний та лінгводидактичний аспекти. Молодь і ринок щомісячний науково-педагогічний журнал. № 7 (193). С. 84–89.
 9. Haliv M. & Ohar A. Transformations of culture / memory policy in modern Ukraine (review of the monograph: Culture of Memory of Modern Ukrainian Society: Transformation, Decommunization, Europeanization: monograph / O. Hrytsenko, N. Honcharenko, I. Kuznetsova and the others. Kyiv: Institute of Cultural Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2020. 352 p.; 15 illustrations). East European Historical Bulletin. Issue 19. P. 250–256. (Web of Science)
 10. Огар А., Гірняк С. Леся Українка крізь призму сучасної книги. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 117–128.
 11. Огар А. Художній простір творів для дітей Ольги Максимчук: лінгвостилістичний та лінгводидактичний аспекти. Молодь і ринок. 2022. № 6. С. 120 – 125.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ohar A. Ukrainian linguocultural image The world of science and innovation. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (February 10–12, 2021). Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 141–150.