Науково-дослідна лабораторія педагогічних інновацій в початковій освіті при кафедрі педагогіки і методики початкової освіти

Адреса (поштова): вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич Львівської області, 82100
Електронна адреса:  pedfak_ddpu@ukr.net

Керівник лабораторії кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти, доцент Стахів Лілія Григорівна

Науково-дослідна лабораторія педагогічних інновацій в початковій освіті при кафедрі педагогіки і методики початкової освіти створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ)
№ 468 від „23” листопада 2018 р. з метою:

  • проведення студентських та викладацьких наукових та науково-методичних семінарів, а також конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів;
  • створення умов для активної співпраці з науковцями сучасних закладів вищої освіти та закордоння;
  • вивчення та впровадження інноваційного педагогічного досвіду в освітній процес сучасної початкової школи;
  • залучення студентів та працівників лабораторії до написання різного виду проектів;
  • залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;
  • залучення студентів до роботи у наукових гуртках та проблемних групах;
  • забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, практичних та семінарських занять, навчальних та виробничих практик, виконання курсових, кваліфікаційних робіт студентами та дисертаційних робіт аспірантами і здобувачами;
  • створення навчально-методичної бази для підготовки студентів до роботи за інноваційними методиками у Новій українській школі.
Оновлено: 15 Листопад, 2021