Return to Науково-дослідні лабораторії

Навчально-наукова лабораторія сучасної початкової освіти

Поштова адреса – вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100; вул. І.Франка, 11, м. Дрогобич (на час воєнного стану)

e-mail: metod.po@dspu.edu.ua

Тел.: (0324) 41-34-07

Керівник лабораторії кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, доцент

Колток Леся Богданівна

 

Навчально-наукова лабораторія сучасної початкової освіти при факультеті початкової освіти та мистецтва створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) № 207 від „24” червня 2022 р. з метою:

  • проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт у реалізації Концепції Нової Української Школи в галузі початкової освіти;
  • забезпечення якісної підготовки фахівців у галузі початкової освіти;
  • створення оптимальних умов для навчальної та дослідницької роботи науково-педагогічних працівників факультету початкової та мистецької освіти;
  • вивчення, узагальнення i використання в підготовці вчителя початкових класів інноваційного педагогічного досвіду з реалізації Концепції Нової Української Школи, сучасних освітніх технологій i інноваційних освітніх програм які забезпечують/сприяють підвищенню якості підготовки фахівця, формуванню його професійних компетентностей;
  • дослідження тенденцій i змін у галузі початкової освіти зумовлених новим Державним стандартом, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 та Концепцією Нової української школи;
  • впровадження результатів дослідження в освітній процес початкової школи.