Науково-дослідна лабораторія розвитку риторичної особистості в контексті Нової української школи при кафедрі філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Адреса (поштова): вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич Львівської області, 82100
Електронна адреса:  pedfak_ddpu@ukr.net

Керівник лабораторії кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, доцент
Луців Світлана Ігорівна

Науково-дослідна лабораторія розвитку риторичної особистості в контексті Нової української школи при кафедрі філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ)
№ 467 від „23” листопада 2018 р. з метою:

  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із розвитку риторичної особистості в контексті Нової української школи;
  • здійснення прикладних наукових і науково-дослідних розробок та впровадження їх в освітній процес факультету початкової та мистецької освіти;
  • координування зусиль науковців, працівників театру, вчителів початкової школи, методистів міста Дрогобича та області у справі ефективного використання можливостей сучасного педагогічного дискурсу в межах академічної й неформальної освіти;
  • надання теоретико-методичної та практичної допомоги студентам під час підготовки ними курсових та кваліфікаційних магістерських робіт, проектів;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, у наукових виданнях та на офіційних сайтах факультету.
Оновлено: 15 Листопад, 2021