Інформація про результати державної атестації – 2018

Згідно з графіком навчального процесу  на факультеті початкової та мистецької освіти  кафедрою культурології та мистецької освіти  17-18 грудня вперше проведено  державну атестацію (захист кваліфікаційних робіт) за освітньо-професійними програмами «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Як зазначила голова державної атестаційної комісії Г.І. Мількович, кваліфікаційні роботи  спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація були представлені  як науково-теоретичне дослідження та творча живописна композиція. Науково-теоретична частина  дослідження містить ґрунтовне вивчення обраної художньої техніки та відповідної їй технології виконання; пошук і формування оригінального творчого задуму з узгодженням ескізу (проекту) майбутнього твору (практичної частини кваліфікаційної роботи). Магістри  Курчик Уляна та Самбірська Оксана презентували авторські живописні  картини високого  професійного рівня, які відображають тенденції сучасного  українського мистецтва.

Як зазначив голова державної атестаційної комісії С.В. Дмітрієв, у кваліфікаційних роботах  з  спеціальності 024 Хореографія був представлений  аналіз наукових та навчальних джерел зі сфери обраного напряму балетмейстерської діяльності та розкрита сутність самої теми роботи; композиційний план постановки танцю (практична частина кваліфікаційної роботи) та його професійне втілення у матеріалі; продуктивна самостійність балетмейстерської діяльності.  Магістри Гуршал Єлизавета та Котис Ярина продемонстрували  високі знання з теорії хореографічного мистецтва та провели ґрунтовний аналіз  творчо-мистецьких постановок з хореографії, що були представлені  записом  на компакт-диску  і додані до теоретичної частини.

фото_1

Кваліфікаційна робота Курчик Уляни

фото_2

Кваліфікаційна робота Самбірської Оксани

фото_3

Кваліфікаційні роботи студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраці

фото_4

Студенти- магістри спеціальності 023 Образотворче мистецтво та члени екзаменаційної комісії

Фото_5

Студенти- магістри спеціальності 024 Хореографія та члени ЕК

Оновлено: 21 Грудень, 2018