Склад вченої ради факультету

 1. Кутняк Іван Михайлович, голова ради; кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти, декан факультету;
 2. Білецька Любов Степанівна, заступник голови ради; кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі; заступник декана факультету;
 3. Жигайло Оксана Омелянівна, секретар ради,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики,  інформатики  та  методики їх викладання у початковій школі, заступник декана з соціальної роботи;
 4. Луців Світлана Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання в початковій школі, заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці;
 5. Гірняк Світалана Петрівна, голова конференції трудового колективу факультету, доктор філологічних наук, професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання в початковій школі;
 6. Фриз Петро Іванович, голова профбюро факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та мистецької освіти;
 7. Садова Ірина Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти;
 8. Ковальчук Володимир Юльянович, доктор  педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, інформатики  та  методики їх викладання у початковій школі;
 9. Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних  наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання в початковій школі;
 10. Дротенко Валентина Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та мистецької освіти;
 11. Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти;
 12. Стасів Наталія Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, інформатики  та  методики їх викладання у початковій школі;
 13. Кравченко-Дзондза Олена Енеївна, кандидат педагогічних наук; доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання в початковій школі;
 14. Білан Тетяна Орестівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти;
 15. Колток Леся Богданівна, факультетський керівник практики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти;
 16. Даниляк Руслана Зіновіївна, методист заочного відділення, кандидат педагогічних наук;
 17. Костирко Вікторія  Віталіївна, голова студентського деканату факультету, студентка групи  ПОА-31Б;
 18. Марцинюк Світлана Ігорівна, голова профбюро студентів факультету, студентка групи ПОА-31Б.
 19. Суховерська Ірина Романівна, студентка групи  ПОХ-33Б.

 

Оновлено: 2 Травень, 2022