Return to Кафедра фундаментальних дисциплін початкової освіти

Кутняк Ольга Анатоліївна

zolota-аппрпраo-a

Кутняк Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент. У 2012 році захистила дисертацію  «Асимптотичні властивості аналітичних та гармонійних у полікрузі функцій, зображуваних інтегралами Пуассона-Стільтьєса» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень – підготовка майбутніх учителів початкової школи  до  використання  хмарних  технологій у процесі  вивчення  математики та інформатики.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Галь Ю., Золота О. Проективна геометрія та основи геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 125 с.
 2. Галь Ю., Золота О. Методичні матеріали до самостійної роботи з проективної геометрії та основ геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 27 с.
 3. Галь Ю. М., Золота О. А. Додатні функції, цілі функції, ряди Діріхле. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 136 с.
 4. Галь Ю. М., Золота О. А. Елементарна математика (геометрія). Збірник задач. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 55 с.
 5. Галь Ю., Золота О. Лінійні різницеві рівняння. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 82 с. 
 1. Кутняк О. А., Білецький Р. Р. Інформатика. Частина І. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта /Ольга Кутняк, Руслан Білецький – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 2. Кутняк О. А., Стасів Н. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта /Ольга Кутняк, Надія Стасів – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 40 с.
 3. Винницька Н.В., Кутняк О.А., Шаран О.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з інформатики та методики її навчання у початковій школі. Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 013 «Освіта/Педагогіка»]  / Наталія Винницька, Ольга Кутняк, Олександра Шаран. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 32 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Золота О.А. (Кутняк О.А.). Методичні особливості навчання геометрій Лобачев-ського та Рімана / Ольга Золота // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – Випуск 4 (10) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет / редкол.: О.В.Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми: [СумДПУ      ім. А.С.Макаренка], 2017. – № 2 (12). – С.75-79 (0,3 др. арк.).
 2. Chyzhykov I., Zolota O. Growth of the Poisson-Stieltjes integral in the polydisc // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. − 2011. − V. 7, № 2. − P. 141−157.
 3. Chyzhykov I. E., Zolota O. A. On sharpness of growth estimates of Cauchy-Stieltjes integrals in the unit disc and the polydisc // Mat. Stud. − 2012. − V. 37, № 2. − P. 155−160.
 4. Кутняк О. А. Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики у початкових класах / Ольга Кутняк // Молодь і ринок. – Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – № 10 (153). – С. 63-66.   (0,3 др. арк.).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Золота О.А.(Кутняк І.М.). Методичні особливості навчання геометрій Лобачевського та Рімана / Ольга Золота // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – Випуск 4 (10) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет / редкол.: О.В.Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми: [СумДПУ ім. А.С.Ма-каренка], 2017. – № 2 (12). – С.75-79 (0,3 др. арк.).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Zolota O. A. On the asymptotic behaviour of Cauchy-Stieltjes integral in the polydisc // Ufa Math. Journal. – 2012. – V. 4, № 1. − P. 166−172.