↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра педагогіки і методики початкової освіти

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент, Садова Ірина Ігорівна

Поштова адреса – вулиця Л.Курбаса, 2, м. Дрогобич, контактний телефон – (0324) 41-34-07

e-mail: pmpo1977@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1980

Попередні назви кафедри – кафедра методики гуманітарних дисциплін, кафедра педагогіки та методики початкового навчання.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Луцик Дмитро Васильович; доктор педагогічних наук, професор Пантюк Микола Павлович; кандидат педагогічних наук, доцент Стахів Лілія Григорівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 6,4 ставки, 8 викладачів, з них: 2 доктори наук, професори;  6 кандидатів наук, доцентів.

 

 

Садова Ірина Ігорівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

i.sadova@dspu.edu.ua
iryna-sadova@ukr.net

Пантюк Микола Павлович

Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

 

Контактні засоби зв’язку:

pantiuk.m@dspu.edu.ua
pantuyk.m@bigmir.net

Садова Ірина Ігорівна

Стахів Лілія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

l.stahiv@dspu.edu.ua
liliastahiv@ukr.net

 

Калита Наталія Іванівна

Калита Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

n.kalyta@dspu.edu.ua
natalia-kalyta@ukr.net

Колток Леся Богданівна

Колток Леся Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

l.koltok@dspu.edu.ua
lesiа_koltok@ukr.net

Ілляш Соломія Дмитрівна  

Ілляш Соломія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

 

Контактні засоби зв’язку:

s.illyash@dspu.edu.ua

 

 

Муляр Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

n_mulyar@dspu.edu.ua

 

Даниляк Руслана Зіновіївна кандидат педагогічних наук, доцент, методист заочної форми навчання.

 

Контактні засоби зв’язку:

r.danyliak@dspu.edu.ua
danuljak@i.ua

 

Пагута Людмила Юріївна – діловод кафедри.

 


 

Історія кафедри. Кафедра педагогіки і методики початкової освіти створена у вересні 1980 року (наказ №255 від 08.09.1980 р.) і спочатку мала назву «кафедри педагогіки та методики початкового навчання». Тоді вона налічувала одинадцять осіб: Д. Луцик (кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри); Г. Арутюнова (кандидат педагогічних наук, декан факультету); Л. Латохіна (кандидат педагогічних наук, доцент); К. Яскевич (кандидат філологічних наук, доцент); С. Курдидик (кандидат біологічних наук, доцент); А. Зимульдінова (старший викладач); М. Проць (старший викладач); М. Кордиш (старший викладач); А. Фок (старший викладач); Є. Катинський (викладач); Н. Сергієнко (старший лаборант).

1989 року (наказ №102 від 26.06.1989 р.) кафедру педагогіки та методики початкового навчання перейменовано на кафедру гуманітарних дисциплін, а 2006 року (наказ №376 від 31.08.2006 р.) в результаті реорганізації (поділу на дві кафедри) їй повернуто назву кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

2014 року (наказ №579 від 22.11.2013 р.) означений структурний підрозділ перейменовано на кафедру педагогіки і методики початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, головний редактор Міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених “Актуальні питання гуманітарних наук” Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, член редколегії наукового збірника “Благодійність, філантропія та соціальна робота” Державної технічно-економічної вищої школи ім. кс. Бернарда Маркевіча в Ярославі Микола Павлович Пантюк.

Упродовж  2016 – 2021 рр. кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Григорівна Стахів. А із грудня 2021 року завідувачем кафедри обрано доктора педагогічних наук, доцента Садову Ірину Ігорівну.

Від початку створення кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій: А. Фок (1986), А. Зимульдінова (1988), Т. Логвиненко (1991), Л. Гамаль (1994), М. Федурко (1995), Г. Філь (1995), І. Кутняк (2005), Т. Надім’янова (2006), Л. Скалич (2007), Л. Стахів (2007), С. Ілляш (2008), Л. Колток (2008), І. Садова (2009), Н. Калита (2009), Муляр Н. (2010) та чотири докторські: М. Кравченко (1990), М. Федурко (2006), М. Пантюк (2011), І. Садова (2020). Зріс якісний показник кафедри: вчене звання доцента кафедри одержали Т. Надім’янова, І. Садова, Л. Стахів, С. Ілляш, Л. Скалич, Н. Калита, Л. Колток.

Вагомим науковим доробком кафедри є написання таких підручників, як Буквар (автори Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак), Буквар для шкіл з польською мовою навчання (автор Д. Луцик), Польська мова для 2 класу (автор Д. Луцик) та навчальний посібник для учителів та учнів “Рідне слово в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі” (автори Д. Луцик, А. Зимульдінова, Г. Філь, О. Химин), Основи дефектології та інклюзивної освіти (автор І. Садова), Методика викладання природознавства (1 – 4 класи) (автори Л. Стахів, Л. Колток).

Сьогодні на кафедрі працює два доктори педагогічних наук, професори (М. Пантюк, І. Садова); п’ять кандидатів педагогічних наук, доцентів (Л. Стахів, Л. Колток, Н. Калита, Н. Муляр, Р. Даниляк); один кандидат психологічних наук, доцент (С. Ілляш); діловод кафедри (Л. Пагута).

 

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
 2. Дидактика початкової освіти
 3. Історія  педагогіки початкової освіти
 4. Технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі
 5. Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі
 6. Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі у ПШ
 7. Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі
 8. Методика позаурочної та соціально-виховної роботи
 9. Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти
 10. Оздоровчі технології в початковій школі
 11. Основи дефектології та інклюзивної освіти у початковій школі
 12. Основи наукових досліджень
 13. Основи педагогічної майстерності
 14. Педагогічна конфліктологія
 15. Інтегроване вивчення предметів у початковій школі
 16. Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
 17. Педагогічні основи роботи з обдарованими учнями у початковій школі
 18. Використання елементів музейної педагогіки в початковій школі
 19. Педагогічні основи співпраці вчителя початкової школи з батьками
 20. Педагогічні технології у початковій школі
 21. Підручникознавство
 22. Порівняльна педагогіка
 23. Теорія виховання учнів початкової школи
 24. Школознавство
 25. Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі.
 26. Інклюзивна освіта
 27. Педагогічні інновації в інклюзивній освіті

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні  наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Неперервна освіта та виховання в умовах розбудови української національної школи.

Тематика НДР кафедри: Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.

Керівник: Садова Ірина Ігорівна, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

 • Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (І. Садова).
 • Підготовка вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти до реалізації професійних компетенцій у виховному процесі (М. Пантюк).
 • Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах соціального та здоров’язбережувального середовища  (Л. Стахів).
 • Формування культурологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів як умова його особистісно-професійного розвитку в сучасному освітньому середовищі (Н. Калита).
 • Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів в умовах діяльнісного підходу (Л. Колток).
 • Формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкових класів як умова його особистісно-професійного розвитку в сучасному освітньому середовищі (С. Ілляш).
 • Педагогічний супровід в освітньому процесі НУШ та його вплив на формування особистості молодшого школяра (Н. Муляр).
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в контексті медіаосвіти (Р. Даниляк).

Навчальна діяльність.

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності “Початкова освіта” освітніх рівнів “Бакалавр”, “Магістр” і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Історія педагогіки початкової освіти (Н. Калита)
 • Дидактика початкової освіти (М. Пантюк, Н. Калита)
 • Теорія виховання учнів початкової школи (І. Садова)
 • Школознавство (Н. Муляр)
 • Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі (Л. Стахів, Л. Колток)
 • Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної  освітньої галузі у початковій школі (Л. Стахів)
 • Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі (Р. Даниляк)
 • Методика позаурочної та соціально-виховної роботи (Н. Муляр)
 • Основи наукових досліджень (Н. Калита)
 • Використання елементів музейної педагогіки в початковій школі (Л. Стахів)
 • Педагогічні технології у початковій школі (Л. Стахів)
 • Інтегроване вивчення предметів у початковій школі (С. Ілляш)
 • Основи педагогічної майстерності вчителя початкової школи (С. Ілляш)
 • Педагогічні основи роботи з обдарованими учнями у початковій школі (С. Ілляш)
 • Педагогічні основи співпраці вчителя початкової школи з батьками (Н. Муляр)
 • Основи дефектології та інклюзивної освіти у початковій школі (І. Садова )
 • Інклюзивна освіта (І. Садова)
 • Педагогічні інновації в інклюзивній освіті (І. Садова)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (М. Пантюк, Л. Колток)
 2. Педагогічні інновації в Україні і за рубежем (С. Ілляш)
 3. Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти (Н. Калита)
 4. Оздоровчі технології в початковій школі (Л. Стахів)
 5. Підручникознавство (Н. Калита)
 6. Порівняльна педагогіка (Л. Колток)
 7. Педагогічна конфліктологія (І. Садова)
 8. Технології навчання природничої освітньої галузі  в початковій школі (Л. Стахів)
 9. Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної  освітньої галузі у початковій школі (Л. Стахів)
 10. Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі (Л. Стахів, Л. Колток)
 11. Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі (Р. Даниляк)
 12. Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі (І. Садова)

 

Наукова діяльність

Упродовж 2016 – 2020 рр. викладачі кафедри працювали над проблемою “Стратегії формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України з урахуванням світових освітніх тенденцій”. Із 2021 року науковці досліджують тему “Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з урахуванням світових освітніх тенденцій”.

Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на розробку вдосконалення  методів, форм і засобів підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі. За результатами своїх досліджень НПП кафедри публікують наукову та навчально-методичну продукцію (монографії, підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus), а також апробують наукові ідеї студентів.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогічних, природничих та гуманітарних наук.

Із 2006 до 2021 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано 2 підручники з грифом МОН України; 1 підручник з грифом університету; 101 навчально-методичний посібник, із них 4 з грифом МОН України; 15 монографій; 20 наукових збірників.

 

Виховна діяльність викладачів кафедри включає бесіди з відповідної тематики, організацію виставок студентської творчості, екскурсії до театрів, музеїв, картинних галерей тощо.

Кафедрою проведено виховні заходи, серед яких:

 • День Збройних Сил України;
 • Літературні вечорниці, присвячені Тарасу Шевченкові;
 • Педагогічні читання, приурочені до народження 90-ої річниці В. Сухомлинського;
 • Педагогічні читання (до 290-річчя Г.Сковороди);
 • Вечір-реквієм, присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні і воїнів АТО.

 

Конференції, проведені кафедрою:

 1. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки студентів до виховної роботи в початкових класах у процесі викладання навчальних дисциплін”. Проблемне поле конференції: українська мова і методика її викладання; психологічні основи підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи з молодшими школярами; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання; основи природознавства і методика його викладання; математика і методика її викладання (1990).

 

 1. Міжвузівська науково-практична конференція “Шляхи поліпшення підготовки вчителів початкових класів до роботи в національній школі”. Проблемне поле конференції: українська мова і методика її викладання, дитяча література; педагогіка і народознавство; природознавство і методика його вивчення; математика і методика її вивчення; музика, образотворче мистецтво, трудове навчання (1992).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи інтеграції навчально-виховної роботи в початкових класах”. Проблемне поле конференції: інтегроване вивчення навчальних предметів на змістовому і методичному рівнях; інтеграція класичної, позакласної та позашкільної навчально-виховної роботи; проблема інтеграції навчально-виховної роботи у спеціалізованих школах (1997).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічні основи наступності й перспективності у навчально-виховній роботі між дошкільними закладами, сім’єю та початковою школою”. Проблемне поле конференції: організаційні форми наступності і перспективності під час навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та початкових класах; наступність і перспективність в аспекті виховної роботи дошкільників та учнів початкових класів (1999).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи”. Проблемне поле конференції: наступність в освітній роботі на змістовому рівні між дошкільними закладами, сім’єю та школою; методичне забезпечення реалізації оновленого змісту освіти в початкових класах; підготовка вчителів початкових класів до роботи в школі в умовах реформування загальноосвітньої середньої школи (2001).
 5. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі”. Проблемне поле конференції: методичне забезпечення вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі; мотиви патріотизму і моральних цінностей у творах Івана Франка та його сучасників; питання естетики у художній спадщині Івана Франка і його сучасників (2002).
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій”. Проблемне поле конференції: оптимальне використання змісту освіти у підготовці студентів до педагогічної діяльності; впровадження сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки студентів до професійної діяльності; практична педагогічна діяльність учителів початкових класів щодо використання державного стандарту освіти (2004).
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти України щодо Болонського процесу”. Проблемне поле конференції: проблема духовності як складова національного виховання; рідна мова – важливий засіб духовного виховання; краєзнавство як джерело духовного виховання майбутніх учителів початкових класів (2006).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителів початкових класів в умовах входження України в Європейський освітній простір”. Проблемне поле конференції: використання змісту освіти у процесі професійної підготовки вчителів початкових класів; організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах, шляхи підвищення їх ефективності; педагогічна практика студентів як один із компонентів їхньої фахової підготовки; підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з батьками та громадськістю (2007).
 9. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (2009).
 10. Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2014).
 11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Формування професійних компетностей майбутнього вчителя початкової школи в умовах модернізації педагогічної освіти України”. Проблемне поле конференції: компетентнісний підхід до підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізації освітнього процесу ВНЗ; формування математичних та інформаційних компетентностей майбутніх учителів початкової школи у ВНЗ; особливості формування мистецьких компетентностей у майбутніх учителів початкової школи; комунікативна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи; підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування креативної компетентності; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (2016).
 12. Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика». Проблемне поле конференції: актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової освіти; теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкової школи на засадах компетентнісного підходу; фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми (2017).
 13. Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи». Проблемне поле конференції: актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової освіти; теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкових класів на засадах компетентнісного підходу; фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми, нові підходи; інноваційні підходи до навчання і виховання у початковій школі (2021).

 

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ЗВО.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом вищої освіти НАПН України; Інститутом педагогіки НАПН України; Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника; Київським університетом імені Бориса Грінченка; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Житомирським державним університетом ім. Івана Франка; Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка; Львівським національний університетом імені Івана Франка; Мукачівським державним університетом; Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка; Рівненським державним гуманітарним університетом.

 

Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у багатьох закордонних Міжнародних наукових конференціях: “Parémie národů slovanskych ІV” в Остравському університеті в Остраві Чеської республіки (2006 р., Л. Скалич, Г. Шубак); у Вільнюському університеті (Литва, 2007 р., І. Кутняк, А. Зимульдінова); “Україністика – минуле, сучасне, майбутнє” в Інституті славістики Брненського університету імені Масарика Чеської Республіки (2008 р., Л. Скалич, Г. Шубак); Барановицького державного університету (Республіка Білорусь, 2011 р., І. Кутняк); “Наукова і технічна інформація в плануванні і реалізації наукових досліджень та проектів” (м. Варшава, 2014 р., М. Пантюк); “Nauka i inowacja” (м. Перемишль, 2015 р., І. Садова); “Nastolení moderní vědy” (м. Прага, 2015 р, І. Садова), “Society. Integration. Education” (м. Резекне, 2019 р., М. Пантюк, І. Садова); конференція Європейських ректорів “Дипломатія та університетська співпраця. Майбутнє освіти і нові міжнародні виклики” у Дипломатичному інституті італійського Міністерства закордонних справ (м. Рим, 2018 р., М. Пантюк); у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, М. Пантюк).

НПП кафедри беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема упродовж 2020 р. І. Садова пройшла науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему: «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

Оновлено: 15 Квітень, 2022