Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Перший (бакалаврський) рівень 024 Хореографія

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни
1.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)

 

1.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

2.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)
2.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)
2.2.3. Вільний блок