Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Перший (бакалаврський) рівень 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

 

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

1.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)

 

1.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

2.2.1. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором спеціальності)

 

2.2.2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)