Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Другий (магістерський) рівень 024 Хореографія

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Практики:

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента