Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Другий (магістерський) рівень 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Практики:

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента