Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Перший (бакалаврський) рівень 013 Початкова освіта

I. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

1.3.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

 

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )

 

2.3.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

Спеціалізація: англійська мова

  • Практичний курс англійської мови
  • Теоретичний курс англійської мови
  • Шкільний курс англійської мови і методика її викладання
  • Латинська мова
  • Література Англії
  • Країнознавство Англії

 

Спеціалізація: інформатика

 

Спеціалізація: образотворче мистецтво

Спеціалізація: хореографія