Return to Описи навчальних дисциплін

Описи навчальних дисциплін Другий (магістерський) рівень 013 Початкова освіта

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни
2.2.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором спеціальності )
2.3.Вибіркові навчальні дисципліни ( за вибором студента )

 

Спеціалізація: англійська мова

Спеціалізація: інформатика

Спеціалізація: образотворче мистецтво

 

Спеціалізація: хореографія