Звітна науково-практична конференція кафедри історії України

28 квітня 2022 року на історичному факультеті в режимі онлайн відбулася звітна науково-практична конференція викладачів, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (аспірантського) рівнів вищої освіти, яку організувала кафедра історії України.

Робота конференції проходила у трьох секціях: «Історія України від найдавніших часів до початку XX ст.» (модератор – професор Юрій Стецик); «Історія України 20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.» (модераторка – доцентка Руслана Попп); «Історія України для неісторичних спеціальностей» (модераторка – доцентка Оксана Медвідь). У засіданні взяли участь 56 осіб.

Конференцію відкрив професор Василь Ільницький, який підсумував наукову роботу кафедри історії України за 2021 рік, а також окреслив перспективи науково-дослідницької діяльності. З цікавими доповідями і презентаціями виступали викладачі, студенти, аспіранти факультету та здобувачі неісторичних спеціальностей. Студенти продемонстрували глибокі теоретичні знання та відповідальне ставлення до підготовки доповідей, про що засвідчили успішні виступи й оригінальні презентації. Тематика виступів була різноплановою і викликала цікаві дискусії та обмін думок між студентами і професорсько-викладацьким складом.

Зокрема, було обговорено актуальні проблеми розвитку українського козацтва, формування української державності, українського визвольного руху в західних областях України, становища національних меншин, жіночого виміру української історії, пластового руху, волонтерського руху в Україні, міжнародного визнання голодомору в Україні геноцидом.

Особливо варто відзначити високий рівень студентських доповідей: Роксолани Романків («Програма церковної унії В.-К. Острозького»), Ірини Луців («Григорій Коссак – полковник Української Галицької Армії»), Івана Яремчука («Заснування і розвиток пластового руху в Україні (1911–1939)»), Ірини Ревури («Міжнародне визнання голодомору в Україні геноцидом»); Олени Бачинської («Волонтерський рух в Україні у 2014–2022 рр. як приклад єднання»).

Значну увагу аудиторії привернули доповіді на історико-краєзнавчу тематику здобувачів освіти інших факультетів та інститутів нашого університету: інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій ‒ Андрій Копач («Юрій Дрогобич – видатний український вчений перший та ректор з України»), Марта Братковська («Історія мого рідного села Уличне Дрогобицького району від найдавніших часів до сьогодення»), Марія Прокопович («Історія мого рідного села Уріж Дрогобицького району від найдавніших часів до сьогодення»); біологічно-природничого факультету ‒ Ірина Шугайло («Історичне минуле церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Биків»), Тетяна Логінська («Стрийський храм Успіння Пресвятої Богородиці: історія та сьогодення»).

Доповіді учасників конференції відзначилися науковою новизною та актуальністю і підтримували постійну зацікавленість протягом усієї зустрічі. Робота секцій пройшла на високому організаційному рівні. Учасники конференції висвітлювали свої бачення щодо існуючих проблем сьогодення та висловлювали позиції і думки щодо їх розв’язання.

Насамкінець організатори конференції побажали всім учасникам мирного неба та нових творчих досягнень і успіхів.

Галина ГРИЦЕНКО,

доцентка

Вам буде цікаво