Звітна наукова конференція викладачів кафедри психології

12 лютого 2019 року на кафедрі психології факультету психології, педагогіки та соціальної роботи відбулася щорічна звітна наукова конференція викладачів «Предмет, мета та завдання психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога».

На конференції були представлені попередні результати дослідження кафедральної теми «Теорія і практика психологічного супроводу особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів при викладанні психологічних дисциплін». У доповідях викладачів йшлося про психолого-педагогічні засоби супроводу, а також про умови, механізми та чинники їх реалізації під час вивчення психологічних дисциплін. Було констатовано, що супровід стосується оволодіння студентами професійними компетенціями та розвитку в них відповідних особистісних здатностей професійного спрямування. Головними результатами цього супроводу є засвоєння студентами уявлень про здоровий стиль професійної діяльності та здорову особистість педагога, якому не притаманне емоційне, професійне та особистісне вигорання.

Під час конференції викладачі вели активний науковий діалог. За підсумками дослідження теми, як це заведено на кафедрі, буде видано колективну монографію.

Вам буде цікаво