Звітна наукова конференція викладачів кафедри психології за 2020 рік

 11 лютого 2021 року в режимі онлайн на платформі Zoom відбулася звітна наукова конференція викладачів кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2020 року тема наукового дослідження кафедри психології – «Методологічні, теоретичні, прикладні проблеми психологічної підготовки майбутніх педагогів». Викладачі кафедри змістовно та аргументовано представили результати наукової роботи у своїх доповідях: «Теоретичні підходи до проблеми психологічної підготовки вчителя» (Л.П. Василенко); «Викладач психології як суб’єкт психологічного супроводу особистісно-професійного становлення студентів» (С.О. Мащак); «Особистісно-професійні якості як складова психологічної структури особистості викладача» (С.І. Білозерська); «Програма теоретичного та емпіричного дослідження проблеми оволодіння студентами-педагогами психологічними компетенціями» (С.І. Заболоцька); «Програма дослідження реалізації соціально-психологічних механізмів у процесі психологічної підготовки студентів-педагогів» (М.І. Заміщак); «Наукові засади забезпечення практичної спрямованості викладання психологічних дисциплін для студентів-педагогів» (А.Р. Зимянський); «Організація ефективної освітньої взаємодії викладача і студента» (Г.В. Ожубко).

Завідувач кафедри професор М.В. Савчин у своїй доповіді «Позитивна педагогічна взаємодія: методологічні, теоретичні і технологічні засади» зазначив, що в основі позитивної педагогічної взаємодії є духовно-моральне ставлення педагогів до учнів, учнів до педагога та учнів одне до одного. У ній реалізуються духовні, моральні, позитивні соціальні та психологічні цінності, прагнення до всебічного самопізнання і взаємопізнання, самореалізації, намагання взаємодіяти за законами любові, добра, істини, гармонії, краси і миру, розуміння сенсу життя як творення добра іншому, діяння на його благо.

Конференція відбулася у форматі інтерактивного обговорення актуальних питань та взаємного обміну досвідом. Доповіді, які підготували викладачі, були інформативними, пізнавальними і цікавими для всіх учасників конференції.

Вам буде цікаво