Звітна наукова конференція кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

21 квітня 2021 року на історичному факультеті в онлайн-режимі кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін провела звітну наукову конференцію викладачів, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (аспірантського) рівнів вищої освіти.
Конференція проходила у форматі великої секції «Всесвітня історія та спеціальні історичні дисципліни», яка складалася із двох підсекцій: «Всесвітня історія» (модератори – професор Олег Петречко і доцент Олександр Козій); «Спеціальні історичні дисципліни та методика навчання історії» (модератори – професор Ігор Смуток і доцент Володимир Галик). Загалом у заході взяли участь 55 осіб.
Відкрили конференцію професор Олег Петречко і доцент Володимир Галик, котрі акцентували на особливостях наукової роботи кафедри та її здобутках за 2020 рік, представили учасників, ознайомили присутніх із проблематикою доповідей, які вказані у програмі конференції.
Робота підсекцій супроводжувалася цікавими доповідями і змістовними презентаціями, які представляли викладачі, студенти та аспіранти факультету. Під час роботи заходу було обговорено ключові проблеми античної, середньовічної, ранньомодерної, нової і новітньої історій, методики викладання історії в школі. Крім цього, учасники конференції висвітлили окремі проблемні аспекти з історичного краєзнавства, генеалогії, нумізматики, франкознавства, славістики, міждержавних відносин тощо.
Насамкінець члени оргкомітету конференції, підсумовуючи роботу, висловили вдячність усім учасникам заходу та побажали їм подальших плідних здобутків у царині дослідження актуальних питань всесвітньої та вітчизняної історії.

Володимир ГАЛИК,
заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Вам буде цікаво