Меню

«

»

Звітна наукова конференція кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

28 березня 2024 року на факультеті історії, педагогіки та психології в режимі онлайн відбулася звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів університету, організована кафедрою всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Конференцію відкрив професор Олег Петречко, який підсумував наукову роботу кафедри за 2023 рік, а також окреслив перспективи науково-дослідницької діяльності.

Відповідно до програми заходу обговорювались актуальні проблеми у межах таких секцій: «Проблеми методики, історичної регіоналістики та краєзнавства» (модератор – професор Ігор Смуток) та «Історіографія історії України та всесвітньої історії. Інтелектуальна історія» (модератор – професор Віталій Тельвак). Це ключові проблеми античної, середньовічної, ранньомодерної, нової і новітньої історій, методики викладання історії в школі. Крім цього, учасники конференції висвітлили окремі проблемні аспекти з історичного краєзнавства, генеалогії, франкознавства, славістики, міждержавних відносин тощо. Загалом у конференції взяли участь понад 30 осіб. Доповіді учасників виявилися цікавими, актуальними та відображали різноаспектні дослідження та результати власного досвіду науково-дослідної діяльності.

На завершення організатори конференції наголосили на актуальності й вагомості наукових досліджень і висловили вдячність всім учасникам.