Звітна наукова конференція кафедри романської філології та компаративістики

У межах XV Всеукраїнського фестивалю науки на кафедрі романської філології та компаративістики інституту іноземних мов в онлайн-режимі із використанням платформи ZOOM відбулася щорічна звітна наукова конференція.

На засіданні з цікавими та ґрунтовними доповідями виступили науково-педагогічні працівники кафедри, а також здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Середня освіта (Мова і література (французька, англійська))», які презентували проміжні результати своїх магістерських досліджень.

Тематика конференції охопила широке поле актуальних проблем мовознавства, літературознавства, педагогіки і методики навчання іноземної (французької) мови. Крім виголошення доповідей, учасники також взяли активну участь в обговореннях і дискусіях, обмінялися думками стосовно перспективних напрямків сучасної гуманітарної науки.

Вам буде цікаво